Nieuwe topman Act Alliance

De raad van bestuur van het Act Alliance heeft Rudelmar Bueno de Faria benoemd als de nieuwe secretaris-generaal. Zijn termijn gaat in op 1 juni 2017.

De Braziliaan Rudelmar werkt al meer dan 25 jaar bij internationale koepelorganisaties zoals de Wereldraad en de Lutherse Wereldfederatie. Hij is momenteel namens de Wereldraad van Kerken vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Hij houdt zich er bezig met belangenbehartiging en netwerken.

‘Rudelmar kent Act Alliance goed’, zegt Sushant Agrawal, de voorzitter van het bestuur. ‘Hij brengt een sterke expertise mee op het gebied van strategische planning, organisatie-ontwikkeling, diplomatie, beleidsontwikkeling en fondsenwerving’. Rudelmar volgt John Nduna op, die werkte als secretaris-generaal van de Act Alliance sinds de oprichting in 2010.

‘Geloofsgemeenschappen zijn vaak de belangrijkste bronnen van sociaal kapitaal voor levensreddende transformatie en hoop’, zegt Rudelmar Bueno de Faria, in een interview kort na het bekend worden van zijn benoeming. Hij ziet de kerken als netwerken die diepe wortels hebben in de plaatselijke gemeenschap en toegang hebben tot vele vrijwilligers.

Zowel de Wereldraad van Kerken als de Lutherse Wereldfederatie hebben destijds bijgedragen aan de oprichting van ACT Alliance. De organisatie vormt een oecumenisch platform voor diakonaat. Diakonale organisaties als KerkinActie in Nederland verrichten veel werk via de internationale organisatie van Act Alliance. Dat heeft voordelen, omdat je onderzoek, monitoring, advocacy, hulpverlening en andere zaken in gezamenlijkheid kunt uitvoeren. Een enkele keer is de grootschaligheid lastig, bijvoorbeeld op het moment dat je als Nederlandse kerken probeert een concrete kerk, zoals de Syrisch-Orthodoxe Kerk, bilateraal bij te staan. In zo’n situatie loopt de automatische lijn van hulpverlening toch al gauw via het internationale kanaal waar zorgvuldig getoetste contacten bestaan en concrete monitoring op de besteding van gelden. Gemeenschappelijk beleid gaat dan boven bilaterale (en voor kleine Nederlandse organisaties kwetsbare) afspraken. 

Act Alliance heeft 140 lidorganisaties, die gezamenlijk in 2015 2,5 miljard dollar uitgaven, waarvan 42,5 miljoen aan noodhulp.