Kerken struikelen over Trump

De Wereldraad van Kerken heeft haar zorg uitgesproken over de maatregelen die Trump heeft genomen in de Verenigde Staten. ‘De wereld maakt momenteel de grootste crisis mee sinds de Tweede Wereldoorlog van mensen die gedwongen worden te vluchten; liefst 86% van de vluchtelingen in de wereld krijgt onderdak in ontwikkelingslanden. Nu de Verenigde Staten de instroom van vluchtelingen meer dan halveren treft dat niet alleen mensen die dringende behoefte hebben aan een veilig toevluchtsoord. Het moedigt ook andere ontwikkelde landen aan tot een verdere erosie van de internationale bescherming van vluchtelingen’.

De Wereldraad geeft aan onverkort de mensen in Syrië en het Midden-Oosten te steunen. De Wereldraad reageert daarmee op het decreet van Trump, die voor 120 dagen de opname van vluchtelingen verbiedt uit een zevental landen met een moslimmeerderheid.

De Wereldraad heeft een week geleden nog veel slachtoffers van de terreur ontmoet, onder wie christenen, Yezidi’s, moslims en leden van andere religieuze gemeenschappen. ‘Wij betreuren de schorsing voor onbepaalde tijd van vluchteling uit Syrië, in het licht van het aanhoudende conflict en de humanitaire crisis in de regio. Dit is een hopeloze falen van mededogen en verantwoordelijkheid’.

De Verenigde Staten hebben een voorkeur voor christelijke migranten. Volgens de verklaring doet dat de christenen in de regio in en rond Irak geen goed. ‘Het kan de verzoening in hun eigen vaderland verder in gevaar brengen’. De Wereldraad dringt er bij de Verenigde Staten op aan de traditie te handhaven van gastvrijheid.

Veel christelijke leiders in de Verenigde Staten en in andere landen hebben hun ongenoegen geuit tegen deze maatregelen, aldus de Wereldraad. ‘We zijn blij met de oecumenische eensgezindheid. Het betreft een ernstige zaak. Het gaat om het lijden van ontheemde mensen over de hele wereld, die geen keus hebben dan te vluchten. Dat vereist niets minder dan een verenigd christelijk getuigenis voor de menselijke waardigheid en voor gerechtigheid’.

‘Deze maatregelen zijn ingevoerd zogenaamd om de natie te beschermen tegen terroristen’, aldus de Wereldraad, ‘wij menen echter dat het in werkelijkheid gaat om het weren van slachtoffers van terrorisme, genocide, religieuze en gender gebaseerde vervolging en burgeroorlog’.

De Wereldraad roept alle christenen op de vreemdeling lief te hebben. Men verwijst daarbij naar enkele bijbelfragmenten (Leviticus 19: 33-34; Deuteronomium 23: 15-16 en Mattheüs 25: 34-36). Naast de Wereldraad is de verklaring ondertekend door de Lutherse Wereldfederatie en door Act Alliance.

Foto: internet. Er waren allerlei demonstraties, ook in Nederland, in Den Haag. Blijkens de berichten op social media hebben diverse vertegenwoordigers vanuit de kerken deelgenomen aan de demonstratie in Den Haag onder wie pastoor Ad van der Helm uit Den Haag. Rabbijn Lody van de Kamp schrijft op facebook over de acties van Trump: ‘Zullen we selectie op basis van geloof toch maar niet liever overlaten aan de Hemelse poortwachter dan aan de Marechaussee op Schiphol? Eerlijk is eerlijk: er gaat ook een bericht rond op social media doorgestuurd door christenen (in het bijzonder mensen die zelf traumatische ervaringen hebben opgedaan in hun eigen land als christelijke minderheid) met de tekst: ‘If you still support him (foto Trump), share this, and comment with yes’.