We have a dream

Het symposium ‘De impact van Laudato Si’ in Antwerpen was onlangs het decor voor de officiële presentatie van het boek ‘We have a dream’ . Dit boek geeft de dialoog weer van de inspiratietafel Klimaatverandering die de werkgroep ecologische duurzaamheid in oktober 2015 organiseerde.

Peter Ben Smit gaf in Antwerpen een inleiding over de totstandkoming van de encycliek. Hij noemde daarbij enkele bijzonderheden zoals de verwijzing in Laudato Si’ naar patriarch Bartolomeüs , de leider van de orthodoxe christenen die ook wel de groene patriarch genoemd wordt.

Jan Jorrit, voorzitter van de werkgroep Ecologische duurzaamheid van de Raad, overhandigde aan de sprekers van het symposium in Antwerpen de eerste exemplaren van het boek.

Foto: Midden achter Jan Jorrit Hasselaar, voorzitter van de werkgroep en samensteller van de bundel; rechts Peter Ben Smit, inleider, links Huib Klamer, lid van de werkgroep.