Jaarverslag 2015

van de beraadgroep Samenlevingsvragen

De beraadgroep Samenlevingsvragen publiceerde het verslag van de activiteiten in 2015. In het verslag is te lezen welke accenten de beraadgroep heeft gelegd. Centraal stond het klimaat in het kader van de klimaatconferentie in Parijs, verder duurzaam beleggen, een bezinning naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en het werken aan een advies omtrent euthanasie. Daarnaast heeft de beraadgroep zich gebogen over kerken en werkloosheid, als reactie op het visiedocument van het Christelijk Sociaal Congres ‘De kracht van verbondenheid’.

Voor het complete jaarverslag: klik hier