Kunst van uitnodigen

Eigenlijk is het vreemd, dat wij als Nederlanders iemand uit Engeland laten komen om ons te leren hoe je je buren moet uitnodigen. En toch doen we het. Het idee kwam uit de boezem van de Raad zelf op. Ruan Crew, de Anglicaanse afgevaardigde kwam als eerste met de suggestie. Andere afgevaardigden werden enthousiast. En op 23 september is het dan zo ver. Michael Harvey, de ontwerper van de campagne Back to Church Sunday, komt naar Nederland en spreekt een vrijdagochtend met mensen in Nederland die verantwoordelijk zijn voor kerkbeleid en werving. Als u zich herkent in die categorie, kunt u zich opgeven bij rvk@raadvankerken.nl

Het begon met een idee van een Back to Church Sunday in 2004. De gedachte was, dat je je bij de uitbouw van het aantal kerkbezoekers niet richt op een 360-graden doelgroep. Dat geeft een verwarrende boodschap. Nee, je kiest bewust en mikt op die mensen die op enigerlei wijze nog een ervaring met de kerk hebben. Een andere onderliggende gedachte is, dat je niet in het wilde weg deze mensen gaat benaderen, maar dat je hen concreet aanspreekt via een vriend of een familielid, die al een relatie met de betrokkene heeft.

Het idee kwam op in 2004. En Michael Harvey van MJH Associates (Een organisatie die zich bezighoudt met bedrijfsontwikkelingen in de regio Manchaster) werkte als teamlid aan het project om het in de regio Manchester te verspreiden. Vandaar ging het verder. In 2007 namen er 19 diocees deel aan het project en zo’n 20.000 mensen kwamen er mee in contact.

Onderzoek van Lichfield wees uit dat ongeveer 15 procent van de mensen die ooit genodigd werd bij een Back to Church Sunday terug bleef komen in de kerk en daadwerkelijk reguliere contacten ging onderhouden. Dus van die eerste lichting bleven 3000 mensen terugkomen. Het aantal diocees dat meedeed bleef groeien. En ook het aantal kerken. De Unie van Baptisten, de Methodisten, URC, Het Leger des Heils, de Kerk van Schotland, de Kerk van Wales, de Schotse Episcopale Kerk. Inmiddels heeft hij de gedachten en aanpak kunnen delen met kerken in nagenoeg de hele Engelstalige wereld, van Nieuw-Zeeland tot Canada.

Het idee bleef overal in zijn basis hetzelfde en is eenvoudig. Mensen nodigen vrienden of familie uit met de simpele vraag: ‘Zou je een keer met mij mee naar de kerk willen gaan en daarna kunnen we samen een lunch gebruiken’. De sleutel voor het succes ligt in het feit dat de uitnodiging van iemand komt die men vertrouwt.

Mensen die weer gingen meedoen met de kerk, ontdekten dat de kerk die ze niet meer bezochten eigenlijk ook niet meer bestaat; de kerk is meegegroeid met de tijd. Of er was een ongeregeldheid binnengekomen in hun eigen leven, waar ze niet zelf voor hadden gekozen, maar die hen was overkomen en de hernieuwde ervaring hielp hen over een emotionele drempel. Natuurlijk stelden de onderzoekers ook de vraag aan de mensen die niet terugkwamen wat de reden was. Harvey geeft in zijn presentaties daarvan enkele quotes: ‘Het is een prachtig kerkgebouw, maar het is jammer dat de dienst zelf niet het niveau haalt wat je op basis van het gebouw zou verwachten’. En: ‘Er is toch weinig veranderd, sinds ik minder betrokken geraakt ben bij de kerk, het sprak mijn grootouders aan, maar mij niet zo’. 

Michael Harvey brengt zijn boodschap met veel humor en met praktische kennis. Hij geeft tips, zoals: ‘Neem weer contact op met de mensen die je hebt uitgenodigd, de eerste week nadat je de dienst hebt bijgewoond, liefst zelfs de eerste 36 uur’. En: ‘Laat ze ook kennismaken met een kleine groep’. Hij leert mensen ook om te gaan met de ervaring dat acht op de tien mensen niet terugkeert na een eerste bezoek. Het feit dat ze niet terugkomen wil nog niet zeggen dat het contact zinloos is geweest.

Harvey schreef over de aanpak in een boek ‘Unlocking the Growth: You’ll be Amazed at Your Church’s Potential’ in 2012. Hij legt daarin uit hoe mensen over hun schaamte heen kunnen komen om andere mensen uit te nodigen.

Opgave vooraf noodzakelijk via rvk@raadvankerken.nl. Men mag alleen naar binnen als men een geldig toegangsbewijs heeft (te ontvangen na digitale aanvraag op genoemd adres; de kosten zijn 10 euro, tenzij men lid is van de Raad of door een Raadslid is voorgedragen. De bijeenkomst begint ’s ochtends om 10.00 uur en loopt door tot 13.00 uur. Er is een lunch inbegrepen in de kostprijs. De voertaal is Engels).

De cartoons zijn van Dave Walker. Harvey verwijst naar zijn werk op www.CartoonChurch.com