Broederlijke omhelzing

Het komt niet vaak voor dat een leider van de Protestantse Kerk en een leider van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland elkaar in het publiek omhelzen. Het gebeurde vrijdagavond 10 juni wel bij het afscheid van ds. dr. Arjan Plaisier in de Jacobikerk in Utrecht. Mgr. dr. Hans van den Hende mocht als eerste de vertrekkende scriba toespreken, als vertegenwoordiger van de Raad van Kerken in Nederland en als lid van de bisschoppenvergadering van de Rooms-Katholieke Kerk. De beide leiders treffen elkaar één of twee keer per maand in (het moderamen van) de Raad van Kerken, ze kennen elkaar ook van onderlinge commissies. Meestal gaat de begroeting met een handdruk gepaard, maar dit keer werd de waardering voor elkaar bij het afscheid onderstreept met een broederlijke omhelzing. Ze kennen elkaar goed, wat ook bleek uit de plastische en liefdevolle beschrijving die Hans van den Hende gaf van het moment als Arjan het woord neemt. ‘Hij gaat recht op zijn stoel zitten, kijkt nog één keer schuin naar zijn papier en begint te spreken….’. 

Arjan Plaisier hield een stijlvolle overdenking tijdens de afscheidsviering die hij op oecumenische leest afsloot. ‘Ik hoop dat de kerk tegen het midden van deze eeuw er niet meer zal zijn. We worden nu al naar elkaar gedreven. We kennen samen een gezamenlijk magnetisch veld, dat is Christus’. Plaisier onderstreepte de urgentie van de samenwerking. De kerken mogen het evangelie de wereld in dragen. En het is hun roeping om dat gezamenlijk te doen.

De liturgie bij het afscheid toonde duidelijk de sympathieën waar Arjan zich steeds voor inzet. Er was een Engels accent in verkondiging en liederen zoals ‘in the garden’ van C. Austin Miles. Er was muziek van Bach. En er was ook het kinderkoor ‘Gospelkidz’ uit Amersfoort. Arjan liet met hun optreden het belang onderstrepen dat hij hecht aan de toekomst van de kerk. Datzelfde accent kwam naar voren in de collecte (de opbrengst ging naar pioniersplekken), in de tweede spreker die na mgr. Hans van den Hende achter de microfoon mocht plaatsnemen (één van de jonge predikantes, die tijdens de acht jaar scribaat van Arjan is aangetreden) en de keus voor ds. Lieuwe Giethoorn als liturgist, die achter de schermen één van de belangrijke schrijvers onder het document over de kerk in het jaar 2025 is.

Arjan Plaisier wordt opgevolgd door ds. dr. René de Reuver, die op zondag 19 juni bevestigd wordt in zijn nieuwe verantwoordelijkheid in de St. Janskerk in Gouda. De Reuver was nu één van de vele gasten die het afscheid van Arjan Plaisier opluisterden. Onder de gasten ook vele leden van de Raad van Kerken, onder meer de voorzitter drs. Dirk Gudde (Rooms-Katholiek), het moderamenlid ds. Johannes Welschen (Evangelische Broedergemeente), aartsbisschop Joris Vercammen (Oud-Katholiek), ds. Wim Altink (Zevendedags Adventisten), bisschop Polycarpus (Syrisch-Orthodoxe Kerk), majoor Jeanne van Hal (Leger des Heils), mgr. Gerard de Korte (secundus in de Raad voor de Rooms-Katholieke Kerk), en oud-voorzitter drs. Henk van Hout (Rooms-Katholieke Kerk) en oud-vice-voorzitter prof. dr. Marius van Leeuwen (Remonstranten). 

Foto’s:
1. Een historische omhelzing van de kerkleider van de Protestantse Kerk en een zeer prominent lid van de bisschoppenvergadering

2. Arjan Plaisier spreekt de vele gasten toe

3. Oecumenisch minder bijzonder, maar toch wel aardig: de baas van de dienstenorganisatie (Haaije Feenstra) en de scriba van de ambtelijke vergadering (Arjan Plaisier) eveneens in een broederlijke omhelzing. ‘We hebben het goed gehad en we hebben het goed weten te houden’, vatte Arjan de onderlinge relatie glimlachend samen.