Locale actie gevraagd

Met een voorjaarsoffensief roept de sociale alliantie (waarin kerken, vakbonden en andere organisaties samenwerken) locale kerken op om zich tot de locale overheid en media te richten om een goed armoedebeleid te ontwikkelen. Die oproep gaf Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken door tijdens een jubileumviering van de Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken (SHLK), vrijdag 22 april in Laren (Gelderland).

De Lochemse stichting bestond tien jaar en vierde dat met een bezinning. De algemeen secretaris van de Raad van Kerken lanceerde het initiatief van de kerken om juist op locaal gebied zich sterk te maken. De sociale alliantie hoopt dat kerken de locale overheid vragen om ruimte te bieden voor het eigen initiatief van mensen als het gaat om uitvoering van de participatiewet. Men vraagt ook om steun voor kinderen in armoedesituaties. Men wordt aangespoord de problematische schulden van mensen over te nemen. En er wordt gepleit voor een ruime collectieve zorgverzekering, zodat de onderkant van de samenleving geen last heeft van het eigen risico, en daardoor doktersbezoek zou uitstellen. De sociale alliantie vraagt kerken de locale overheid aan te schrijven, de locale media en de gemeentelijke griffie.

Van der Kamp legde uit dat het verlangen naar participatie, zoals de overheid dat propageert, op onderdelen verschilt van de kerkelijke insteek van gerechtigheid. Gerechtigheid komt van binnen uit, is een moreel begrip en komt op voor de mensen die worden buitengesloten. Participatie is veel meer een politiek woord, dwingt mensen tot bepaald gedrag en dient vooral de mensen die toch al toegang hebben tot allerlei voorzieningen. Van der Kamp waarschuwde voor een verdere tweedeling in de samenleving, die hij betitelde als een nieuwe verzuiling.

Pastoor Gerben Zweers uit Arnhem, ging tijdens de ontmoeting in op het jaar van de barmhartigheid. Hij maakt duidelijk dat barmhartigheid en gerechtigheid in elkaars verlengde liggen. Met een verwijzing naar Thomas van Aquino stelde hij: ‘Rechtvaardigheid zonder barmhartigheid is wreed; barmhartigheid zonder rechtvaardigheid geeft chaos’. Zweers legde uit welke zeven werken van barmhartigheid er bestaan en hoe ze hun oorsprong vinden in Mattheüs 25 en Tobit. Het doen van werken van barmhartigheid vraagt om doorzettingsvermogen. ‘Niet iedere zieke is een leuke zieke’, aldus de pastoor, maar toch geldt: ‘Wat u aan één van deze mijn kleinsten hebt gedaan, hebt u mij gedaan’.

Wethouder Trix van der Linden prees de samenwerking met de SHLK. De stichting maakt het mensen mogelijk beter aan de samenleving te kunnen deelnemen. ‘Nog steeds rust er een taboe op het toegeven als mens dat je armoede lijdt’, aldus de wethouder. Ze refereerde aan diverse projecten waaraan SHLK een bijdrage heeft geleverd, zoals het project met teenermoeders en het beschikbaar stellen van zeker zo’n tachtig kerstpakketten in de periode voorafgaand aan de kerstdagen. Voorzitter Jan Getkate legde uit hoe belangrijk de inzet is in een land waar zo’n 700.000 mensen onder de armoedegrens moeten leven.

Foto’s:
1. Pastoor Gerben Zweers
2. Zaalimpressie