Studiemiddag sacrament

De Raad van Kerken nodigt iedereen uit die geïnteresseerd is in de beleving van eucharistie en het avondmaal om een studiemiddag bij te wonen op vrijdag 20 mei 2016 in de Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan in Amersfoort. Het begin om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Uitgangspunt is de uitgave ‘Beleving eucharistie en avondmaal’ van het Oecumenisch Bulletin dat onlangs is verschenen. Daarin staat beschreven hoe de beleving van het sacrament zich heden ten dage manifesteert. Tijdens de studiemiddag is er gelegenheid om kennis te nemen van de achtergronden en om ideeën op te doen voor de bespreking in eigen kerk of parochie.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur: Opening door mgr. Joris Vercammen
13.40 uur: Schets van de geschiedenis en hoofdlijnen van de uitgave door drs. Geert van Dartel
14.00 uur: Reflectie op de aanbevelingen door prof. dr. Leo Koffeman
14.15 uur: Ronde Impuls-werkgroepen:
A. Limateksten en betekenis voor nu
B. Mystatogische werkvormen voor thuis
C. De aanbevelingen in de eigen plaats
D. Liturgische vernieuwingen symboliek
E. Liturgie en liederen rond avondmaal / eucharistie
14.45 uur: Tweede ronde Impuls-werkgroepen
15.15 uur: Korte pauze
15.30 uur: Verder gesprek over mogelijkheden en uitdagingen
a. met het oog op de seculiere samenleving
b. met het oog op de eigen kerk en met het oog op de oecumene
16.25 uur: Sluiting door mgr. Joris Vercammen
16.30 uur: Drankje
17.00 uur: Einde

Men dient zich vooraf op te geven via rvk@raadvankerken.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wie nog een exemplaar van het Oecumenische themanummer wil ontvangen, kan dat bestellen bij de Raad van Kerken.