Bloemen bij ambassade

Een delegatie van moslims, joden en christenen zal donderdag om half vier bloemen leggen bij de Belgische Ambassade. De leden van het OJCM (Overleg van joden, christenen en moslims) zal tevens kort in gesprek gaan met de Belgische Ambassadeur of met zijn plaatsvervanger.

Een ieder die de plechtigheid wil bijwonen, is daartoe in de gelegenheid. De officiële delegatie bestaat van moslimzijde uit: Driss el Boujoufi, Yassin Elforkani en Mucahid. Van joodse zijde zijn aanwezig Hanneke Gelderblom en Simon Cohen. De christenen zijn vertegenwoordigd door onder meer Jan Post Hospers en ds. Wessel Verdonk, lid van de plenaire Raad.

De Raad heeft verder positief gereageerd op een initiatief van de Raad van Marokkaanse Moskeeën om op de Dam een manifestatie te houden als statement in reactie op de verschrikkingen in Brussel. ‘U maakt met een publiek moment op de Dam zichtbaar dat de dood en het lijden veroorzaakt door terroristen zich niet laten legitimeren met een beroep op religieuze gronden. U toont tegelijk dat u vanuit uw religie een bijdrage wilt leveren aan de democratie, gebruik wilt maken van de vrijheid van meningsuiting en respect wilt uitdrukken voor ieder mens, ongeacht religie, etniciteit of sekse. We sympathiseren met die gedachten’, aldus de Raad in een reactie.

De Raad roept mensen niet actief op om de manifestatie bij te wonen, omdat de christenen in de ‘stille week’ leven. ‘Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus Christus, onze Heer. We beleven in zijn dood vernieuwing van leven, een nieuwe verhouding tot God. Het zijn voor ons dagen van ingetogenheid en hoop. De inhoud verdiept zich alleen maar als we zien hoe dood en verderf wordt gezaaid door sommige mensen, die in onze wereld zijn groot geworden en die tegelijk er niet kunnen aarden, zich niet gewaardeerd weten en geen wezenlijke waarden in anderen weten te respecteren’.

Eerder al reageerde de Raad van Kerken positief op de oproep die de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland heeft doen uitgaan om in samenkomsten in het gebed aandacht te besteden aan verschillende grote conflicten ‘die de wereldvrede bedreigen’.Wat het moderamen betreft kan de plaatselijke gemeente het beste zelf beoordelen welk moment deze week het meest geschikt is voor het gebed om vrede.

Een mogelijke tekst zou kunnen zijn:

Als christenen in Nederland bidden we om vrede, 
we realiseren ons dat we de samenleving slechts kunnen dienen 
door compassie aan de dag te leggen,
we weten ons verbonden met mensen, 
ook als ze een andere religie of levensbeschouwing aanhangen.
Wij vragen U, goede God, initiatieven te zegenen van mensen 
die met een open en onbevangen houding anderen willen dienen. 

Sterk een ieder die het lijden in de ogen moet zien, 

die slachtoffer is van agressie, 
van wie rechten met voeten worden getreden.