Wereldcongres Quakers

Van 19 tot 27 januari kwamen 320 Quakers uit 37 landen bijeen in de Sacred Valley van de Inka’s, hoog in de Peruviaanse Andes, voor de World Plenary Meeting van Friends World Commitee for Consultation (FWCC). Ook zeven Vrienden uit Nederland waren hierbij aanwezig. Eén van hen, Hans Weening, brengt verslag uit.

Het thema van de bijeenkomst was “Het leven van de transformatie: De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn” (Romeinen 8:19). Hiermee wilden we een vervolg geven aan de Kabarak Call for Peace and Eco-Justice, die werd gedaan op de vorige wereldbijeenkomst in Kenia, in 2012. We kwamen tot de overtuiging dat we onze inspanningen moeten intensiveren en hebben Vrienden over de hele wereld opgeroepen om concrete stappen te ondernemen om de heelheid van de schepping te dienen.

Er werden daarvoor veel suggesties gedaan, zoals het klimaatneutraal maken van onze meeting houses en kerken. Bij het spreken over spirituele transformatie werd het beeld gebruikt van een harttransplantatie en wat het zou betekenen om het hart van Jezus te ontvangen. We zouden dan agents of change worden die de liefde van Christus in de wereld kunnen tonen. Op talloze manieren zijn we uitgedaagd om te transformeren waardoor we meer trouw zijn aan Gods bedoelingen, zowel als individu, als lokale meetings en kerken en als Wereldfamilie van Vrienden.

De sfeer op de bijeenkomst was buitengewoon. Vrienden hebben onderling veel verschillende geloofsinzichten, vormen van samenkomen en culturele verschillen, maar er was een grote openheid in het deelnemen aan activiteiten die hen minder vertrouwd zijn: samen zingen, bidden, prediken, bijbelstudie, stil zijn en spreken vanuit de stilte. De verschillen werden zo ervaren als een verrijking en een uitnodiging om uit de eigen comfort zone te komen. De jongeren namen hierbij vaak het voortouw. Zij stimuleerden de oudere Vrienden om zich open te stellen voor nieuwe manieren om uitdrukking te geven aan hun geloof.

We hebben ook de realiteit onder ogen moeten zien. Het elkaar ontmoeten op wereldniveau is duur en laat een zware koolstofvoetafdruk achter. FWCC zal daarom in de toekomst meer kleinschalige activiteiten dichter bij huis organiseren. Daarbij hopen we dat meer Vrienden kennismaken met Vrienden uit andere geloofstradities en culturen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst schreef Hans Weening een stukje, waarin hij de setting van de FWCC uitlegt en de aanpak van de bijeenkomst in Pisac. Die bijdrage staat hieronder:

De bij FWCC aangesloten Jaarvergaderingen van het Genootschap van Vrienden zijn autonoom, maar hun vertegenwoordigers komen jaarlijks bij elkaar in vier regionale sectie (Europa en Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Asia-West Pacific). Om de 3 tot 5 jaar komen ze wereldwijd bijeen om elkaar te “consulteren” over zaken die Quakers aan het hart gaan. Vooral op deze wereldwijde bijeenkomsten wordt duidelijk hoe Vrienden in verschillende Jaarvergaderingen soms heel verschillende geloofsinzichten en wijzen van samenkomen hebben ontwikkeld. Vrienden die zich herkennen in vrijzinnig-christelijke, evangelische en universalistische tradities hebben daarom soms moeite om elkaar goed te verstaan. FWCC stelt zich onder andere ten doel om via ontmoeting tot beter onderling begrip te komen.

Het thema van de bijeenkomst in Pisac is “Leven door de Geest: De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.” (Romeinen 8:19). Hiermee willen we verder inhoud geven aan de Kabarak Call for Peace and Eco-Justice, die werd gedaan op de vorige wereldbijeenkomst in Kenia, in 2012. Deze Call vond ook weerklank op de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan, in 2013, waar opgeroepen werd tot het samen op weg gaan in een Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Om de vraag te beantwoorden hoe wij als Quakers kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een wereld waarin vrede en eco-justice centraal staan willen we in Pisac vooral met de jongeren in gesprek gaan. Zij vormen immers de link met toekomstige generaties, die onze wereld erven. Ook bij het versterken van ons Genootschap in de toekomst spelen zij een hoofdrol. Hoe kunnen wij hen ondersteunen in hun geestelijke ontwikkeling en hen een actievere rol geven in onze samenkomsten?

Foto’s:

1. Vrienden uit Zuidelijk- en West-Afrika gaan voor in een wijdingssamenkomst.
2. Vrienden uit Bolivia getuigen zingend van hun geloof.
3. De auteur Hans Weening.
4. Het embleem van de samenkomst.