Syrië: Liturgie van verdriet

De afgevaardigden van de kerken verzorgen om de beurt een liturgische opening van de plenaire Raadsvergadering. Vader Samuel Dogan, priester van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, was onlangs aan de beurt. De basis van zijn opening vond hij in de situatie in Syrië en Irak. We geven hieronder enkele fragmenten weer.

Lezingen uit de Bijbel
De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: Als jullie de Jordaan zijn overgestoken en Kanaän binnentrekken, moeten jullie een aantal steden uitkiezen. Daarheen kan iemand vluchten die zonder opzet een ander heeft gedood …’ (Numeri 35:9 e.v.)

Luister, ik stuur jullie als schapen onder de wolven. Wees dus zo slim als slangen en zo onschuldig als duiven. Pas op voor de mensen; ze zullen jullie uitleveren aan rechtbanken en je geselen in hun synagogen. Ze zullen je voor bestuurders en koningen brengen omwille van mij. Daar zullen jullie tegenover hen en de volken van mij getuigen …
(Matteüs 10:16 e.v.)

De gebeden
Jezus vreugde der zielen; zijn herinnering drijft de slechtheden weg. Zijn liefde verwijdert ellendelingen; zalig zij die op hem hun hoop hebben gesteld.

Wanneer onze gedachten in verwarring raken, zullen we ons neerwerpen aan de voeten van Christus: Hij zal ons een rustig hart geven; hij beschermt ons in vrede.
Heer, wij zijn uw dienaren. Wij kloppen aan uw deur. Toon ons uw goedheid. Heer, heb medelijden met ons. Barmhartige Heer, genadige God, laat ons in onze armoede toe in uw heerlijkheid.

Samuel Dogan zong in het Aramees een lied, waarvan hieronder de vertaling staat:

‘Hemelse lam, zoenoffer: geef gehoor aan onze zwakheid, en schenk ons vergeving.
Kom, Heer, ons helpen: onze genadige Koning: verzacht onze crisissen tijdens de nood.
U bent onze hoop, genadige Christus, laat ons niet in de steek, zodat we niet te gronde gaan.
O zee van genade en schat van waarheid, overspoel ons met uw genade en uw hulp.
Heer, hoor onze beproeving. Aanvaard ons berouw. Reinig onze vlekken door uw schone straal.’