Journalisten mijden Syrië

‘De oorlog gaat door zonder hem’ kopt de Volkskrant zaterdag 6 februari. Het openingsverhaal van het katern opent ook de voorpagina. Het onderstreept de zorg die men heeft, dat het werken in Syrië voor journalisten te gevaarlijk is geworden. Het maakt tegelijk de noodzaak duidelijk van de actie ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’.

De Volkskrant legt uit, dat het Westen weliswaar de vluchtelingen ziet, maar niet de redenen voor hun vlucht. Er is sprake van een onzichtbare oorlog. De strijdende partijen hebben de journalist niet meer nodig. Diverse kerken en organisaties spannen zich daarom in voor minderheden in het door oorlog getroffen gebied. Er voltrekt zich in stilte een genocide. De kerk dreigt er volledig te worden geëlimineerd. Minderheden dreigen te worden uitgewist. Zo iets mag niet gebeuren en ruchtbaarheid aan de ontwikkelingen kan een eerste stap zijn om het onheil te keren. De Raad van Kerken roept iedereen die deze site bezoekt dan ook op om het thema in eigen kring aan de orde te stellen. Het kan niet zo zijn, het mag niet zo zijn, dat eeuwen van geschiedenis met een kanon het zwijgen worden opgelegd; dat mensen worden geknecht, gemarteld en uitgemoord. Doe mee met de actie en laat u inspireren door de mogelijkheden die we aanreiken op deze site (links boven op het gebroken kruis klikken). 

Het Nederlands Dagblad legt in haar zaterdageditie uit hoe ze van plan is de actie ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’ te steunen. ‘Woensdag begint de veertigdagentijd. In die weken zal onder het commentaar aandacht zijn voro de kerk in Syrië en Irak. Om ons dagelijks eraan te herinneren dat een deel van het lichaam van Christus hevig lijdt’.

Diverse kranten en andere media hebben inmiddels over de campagne bericht. Op deze site kunnen we niet alles plaatsen. Af en toe zullen we iets opnemen in het domein dat we van deze website gereserveerd hebben voor de campagne (nogmaals; klik: links bij het gebroken kruis). Onder de rubriek ‘achtergronden’ staan diverse artikelen, onder meer uit het Oecumenisch Bulletin, een recent artikel uit Katholiek Nieuwsblad (‘In Syrië vindt zonder twijfel een genocide plaats op de christenen), en er zullen diverse artikelen volgen uit het Nederlands Dagblad. Met het Nederlands Dagblad zijn daarover afspraken gemaakt in het kader van het mediapartnerschap dat de krant is aangegaan met de campagnegangers.