Prinses Beatrix bij interreligie

Op maandag 25 januari is H.K.H. Prinses Beatrix aanwezig bij het tienjarig jubileum van het interreligieuze netwerk In Vrijheid Verbonden. Tijdens de bijeenkomst presenteren vertegenwoordigers Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom, Christendom en Islam zich aan Prinses Beatrix. Het thema van de bijeenkomst is vrede. Ook wordt er een korte film getoond over de hulp aan vluchtelingen door de verschillende religies.

Dr. Annewieke Vroom is hoofdspreker tijdens deze bijeenkomst. Vroom is universitair docent vergelijkende godsdienstfilosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vroom: “Vaak wordt in religieuze tradities gepleit voor een transformatie van de in wezen op zichzelf gerichte mens naar een openhartigere levenshouding. Daar zou de ware bestemming liggen. Ik zal dit inzicht nader onderzoeken en ook de vraag stellen, wat een dergelijke oproep vandaag de dag betekent. In een wereld waarin het meer en meer aan lijkt te komen op juist de weerbaarheid en zelfbescherming van individuen.”

Pelgrimage van vrede

Voorafgaand aan deze bijeenkomst wordt door vertegenwoordigers van de diverse religies stilgestaan bij het thema vrede. Dit gebeurt op verschillende plaatsen in Utrecht, zoals een synagoge, moskee, tempel of kerk. Hierna lopen de verschillende groepen dwars door de stad richting het Domplein: een pelgrimstocht van bezinning en dialoog; pelgrimeren voor vrede.

De christenen komen samen vanaf 13.45 uur in de Domkerk voor een dienst. De moslims verzamelen om 13.30 uur in de Ulumoskee voor een preek over vrede. De hindoes komen bij elkaar in De Meern voor een bijeenkomst rond vrede. De Joden vergaderen vanaf 13.30 uur in de synagoge. En de boeddhisten komen bijeen vanaf 13.30 uur op diverse locaties. Van 14.30 tot 14.40 uur verzamelen al de groepen zich op het Domplein en gaat het in een gezamenlijke pelgrimage naar Vredenburg / Tivoli.

In TivoliVredenburg vindt om 16.00 uur een gezamenlijke afsluitende bijeenkomst plaats waarvoor ieder vanuit zijn traditie iets presenteert over vrede als ingrediënt voor een gezamenlijke boodschap

In Vrijheid Verbonden

De eerste presentatie van In Vrijheid Verbonden vond plaats op 15 december 2005 op initiatief van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix in de Dom in Utrecht. De gemeente Utrecht is mede-gastheer van In Vrijheid Verbonden.

In Vrijheid Verbonden is een groep mensen die vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen samenkomen en de handen ineen slaan om zich gezamenlijk te presenteren en zich samen sterk te maken voor de democratie.

Dhr. Lalbahadoersing, voorzitter stuurgroep In Vrijheid Verbonden: “We willen de rijkdom laten zien van de diverse religieuze en levensbeschouwelijke tradities in Nederland. We hebben respect voor het eigen geluid van een ieder. En we proberen publiek uitdrukking te geven aan gevoelens van waardering. Door bezinning en ontmoeting proberen we de tolerantie uit te bouwen en te verdiepen.”

Meer over In Vrijheid Verbonden is te vinden via www.invrijheidverbonden.nl.