Afscheid Leo Koffeman

De Protestantse Theologische Universiteit laat prof. dr. Leo Koffeman invulling geven aan de opening van het academische jaar op 28 augustus a.s. De opening van het collegejaar is tegelijk voor Leo het afscheid van zijn formele hoogleraarschap aan de PTHU.

Leo Koffeman is hoogleraar Kerkrecht en Oecumene aan de PTHU. Hij geeft als titel aan zijn betoog mee: ‘Moet kunnen? Over de ruimte voor wijziging van de kerkorde’. In hoeverre de rede gekleurd is door het kerkrecht, dan wel ook oecumenische elementen naar voren haalt, is op dit moment alleen bekend bij Leo. Vanuit de Raad van Kerken attenderen we evenwel op deze bijeenkomst, waar iedereen welkom is. Te meer omdat Leo Koffeman voorzitter is van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken; en die functie zal hij houden ook na zijn afscheid van de PTHU.

Dat Leo van plan is om blijvend invulling aan dit soort zaken te blijven besteden, moge blijken uit het feit dat hij op de rol staat om op dinsdag 10 november 2015 in de Grote Kerk van Emmen de oecumenelezing te verzorgen voor de provinciale Raad van Kerken Groningen/Drenthe. Hij spreekt dan over: ‘Oecumene – gemiste kansen of een kansloze missie?’ Mensen in noord- en oost-Nederland kunnen de datum (’s avonds) vast in hun agenda noteren. 

Voorafgaand aan de academische plechtigheid op 28 augustus vindt er een liturgische viering plaats in de Janskerk, waarin ds. Karin van den Broeke voorgaat, zij is preses van de PKN, lid van de Raad van Kerken in Nederland en van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken. Het Vocaal Theologisch Ensemble o.l.v. Hanna Rijken zal een muzikale bijdrage leveren. Meer informatie en aanmelding via: j.s.vandijken@pthu.nl (Sanne van Dijk, communicatiemedewerker) of via de website www.pthu.nl/actueel/nieuws/OAJ-1516/.

De bijeenkomst in de Janskerk begint om 14.45 uur met de liturgische viering; de academische plechtigheid start om 16.00 uur en om 17.00 uur is er een receptie.