Afscheid leiding Raad

De Raad van Kerken in Nederland bereidt zich voor op enkele belangrijke wijzigingen in het bestuur. Na acht jaar leiding te hebben gegeven aan het oecumenische werk treden drs. Henk van Hout en prof. dr. Marius van Leeuwen na twee termijnen statutair terug als voorzitter en vice-voorzitter van het overlegorgaan van kerken in Nederland. Woensdag 10 juni zal er een nieuw presidium worden gekozen.

Henk van Hout (rooms-katholiek) is in 2007 begonnen als voorzitter van de Raad, nadat hij een ruime ervaring op oecumenisch gebied had opgebouwd, onder meer als secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Bijzondere momenten tijdens zijn voorzitterschap waren de herdenkingsbijeenkomst voor slachtoffers van vlucht MH-17, de samenkomst in het kader van de afschaffing van de slavernij (150 jaar) en de werkbezoeken aan opvangcentra voor vluchtelingen. Ook was hij vanuit de samenwerkende kerken twee jaar voorzitter van de Sociale Alliantie, een platform voor armoedebestrijding van zestig participerende organisaties.

Marius van Leeuwen (remonstrant) trad tegelijk met Henk van Hout in 2007 aan als vice-voorzitter van de Raad van Kerken. Hij heeft diverse oecumenische publicaties op zijn naam staan, bezocht bijeenkomsten van de Wereldraad, en heeft veel werk verzet voor de Raad van Kerken met het opstellen van teksten. Hij was de auteur achter de schermen van de dooperkenning en de verklaring van toenadering van kerken rond dat thema. Hij stelde ook de tekst op van ‘De kerk: een veilige plek’, waar in 2014 22 kerken hun handtekening onder hebben geplaatst.

De Raad van Kerken komt bijeen op woensdag 10 juni om een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter te kiezen. In september vindt de wisseling van de wacht plaats. Op 9 september ’s middags wordt er een afscheidssymposium gehouden in de Bergkerk in Amersfoort over het thema ‘De oecumenische Christuscode’ als gemeenschappelijke basis voor toenadering en samenwerking van kerken. Sprekers zijn onder meer de theoloog Arjan Plaisier en de schrijfster / filosofe Désanne van Brederode.

Rinus Bijkerk heeft voor de Raad van Kerken een filmpje gemaakt. Hij nam een gesprek op waarin de heren terugkijken en hij wisselde de beelden af met foto’s uit de achterliggende periode. Om het materiaal ook internationaal te kunnen gebruiken vond het gesprek met Marius van Leeuwen plaats in het Engels.

Klik hieronder voor het filmpje met Henk van Hout:
https://www.youtube.com/watch?v=_1JXrBNBU4A 

Klik hieronder voor het filmpje met Marius van Leeuwen:
https://www.youtube.com/watch?v=M-B4md8XqkM

Als u het afscheidssymposium van Marius en Henk wilt bezoeken op 9 september bent u hartelijk welkom. U kunt zich aanmelden via rvk@raadvankerken.nl