Twee sites over pelgrimage

De Wereldraad van Kerken heeft twee interactieve websites gelanceerd om het engagement van de Kerken te bevorderen bij het visioen van een pelgrimage van gerechtigheid en vrede.

Met het programma wil de Wereldraad de kerkelijke activiteiten ten dienste van de samenleving bundelen. De eerste website is te vinden op www.wccpilgrimage.org. Er wordt materiaal aangeboden voor gemeenten, organisaties en groepen om hun eigen weg te vinden met een pelgrimage.

De websites gaan uit van een negental vragen, zoals de vraag ‘Wat is een pilgrimage?’ en ‘Wat is gerechtigheid, wat is vrede?’ Deelnemers aan de pelgrimage kunnen commentaar geven en ideeën uitwisselen. Voor discussies op de social media zijn speciale hashtags toegevoegd.

Een tweede site is te vinden op http://blog.oikoumene.org. Daarop zijn reflecties te vinden over het thema en hoe verschillende kerken er mee omgaan. De eerste ingang van het blog is op 29 april gemaakt door Tveit. Hij schreef: ‘Pelgrimage van gerechtigheid en vrede is een duidelijk framework geworden en een motivatie om nieuwe initiatieven te nemen op alle niveaus’. De blogs zullen reflecties weergeven van talloze deskundigen en speciale gasten zullen worden uitgenodigd om benaderingen naar voren te brengen.

Net als de Nederlandse Raad van Kerken spant de Wereldraad zich in voor de pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Afgelopen week had de Wereldraad 40 mensen uitgenodigd van over de hele wereld die zich bezighouden met oecumene. Zij spraken over de consequenties van het thema pelgrimage voor hun eigen land. Ze benadrukten ook de mogelijkheid om met het centrale begrip de Wereldraad zelf beter naar voren te brengen.