Pelgrimerenden in Amersfoort

Zelden zal de moslimgids in de moskee in Amersfoort een groep op bezoek hebben gehad met zoveel spontane vragen. De jonge volwassenen die zaterdag 21 maart en zondag 22 maart de kick-off verzorgen van het thema pelgrimage van gerechtigheid en vrede deden zaterdag tijdens een interreligieuze liturgische wandeling de moskee aan. Een zee van vragen volgde toen en ieder eenmaal in de gebedsruimte zat: of de vrouwen ook in de moskee bidden, hoe men zich voorbereidde op de haj, hoe men dacht over de demonstraties in het kader van de Armeense genocide, of er ook een soort islamitische oecumene bestaat….

Kees Nieuwerth en Iris Speckmann zorgden voor het groepsproces. Dat zette in met een muurassociatie over het thema pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Daarna kwam Karin van den Broeke als lid van het Centraal Comité van de Wereldraad vertellen over het idee van de pelgrimage. Ze doorvlocht haar bijdrage met recente persoonlijke ervaringen opgedaan in Oekraïne, wat het engagement ten goede kwam.

Zondag was de slotdag van de kick-off. Er was een gesprek met mgr. Joris Vercammen en de meeste deelnemers brachten een bezoek aan een oud-katholieke kerkdienst. Tijdens een evaluatie tekende zich het profiel af van de pelgrimage voor de komende jaren. Het mag allemaal wel iets concreter. Misschien per jaar een leidend motief om de pelgrimage niet in abstractie te laten verzanden. En vooral ook meer handelingsperspectieven voor de mensen in de parochie en de gemeente. Ondertussen hebben de deelnemers in 33 uur tijd hun netwerk met diverse vrienden uitgebreid. 

Al werkend ontdekken deelnemers de eigenheid van elkaar te waarderen. Om een voorbeeld te geven: het moment dat de maaltijd zondagmiddag werd geopend. Petra Baysoy schreef in fonetische taal het Onze Vader op een flap en de hele groep kon op die manier het gebed van de Heer in de moedertaal van Jezus zelf, het Aramees, uitspreken. Een bijzondere ervaring. 

Kees Nieuwerth spreekt van een historische bijeenkomst. Niet eerder waren zoveel kerken vertegenwoordigd met zoveel jong volwassenen. De inbreng was zeer divers en tegelijk voelde de samenwerking als een eenheid, omdat een ieder gaat voor een inspirerende toekomst. Pikant detail: De bijeenkomst in Amersfoort vond tegelijk plaats met de voorjaarsbijeenkomst van het Nederlands Genootschap van St. Jacob, ook in Amersfoort. 

Foto’s:
1. Gesprek in de groep
2. Ervaringen delen na het bidden van het Onze Vader in het Aramees
3. Een groepsfoto met de mensen die op dat moment aanwezig waren

Film zien van het gebed? Klik www.youtube.com