Welkom in Amsterdam

Om ook mensen in de gelegenheid te stellen de viering bij te wonen, die op zondag in een eigen kerkgebouw moeten zijn, is de opening van de Week van Gebed dit jaar iets vervroegd. Iedereen die dat wil kan woensdagavond 14 januari terecht bij de Portugese parochiekerk aan de Jacob Catskade 11 in Amsterdam.

Diverse vertegenwoordigers van kerken hebben al laten weten van deze mogelijkheid gebruik te willen maken. Zij zullen aanwezig zijn, sommigen doen ook mee met een watersymboliek, waarbij water wordt meegenomen die in de viering in een gezamenlijk bassin wordt gegoten als metafoor van de christelijke kerken die bij elkaar komen. Anderen doen actief mee met de voorbeden en een ieder die dat wil kan naar hartelust meevieren en meezingen.

De Week van Gebed om eenheid onder de Christenen 2015 wordt daarmee officieel geopend met een viering in de  parochie Nossa Senhora de Fatima in Amsterdam. De landelijke organisatie van de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie-EZA hebben voor de parochiekerk gekozen, omdat het materiaal voor de gebedsweek gemaakt is door de kerken in Brazilië, waar zoals bekend het Portugees de voertaal is. 
 
De viering zal worden geleid door pastoor Thiago Hetsen; pater Bernardo verzorgt de overdenking en de gebeden worden verwoord door vertegenwoordigers van diverse kerken, onder wie ds. Arjan Plaisier (PKN), ds. Jan Wessels (EA/EZA), mgr. Jan van Burgsteden (RKK), majoor Jeanne van Hal (Leger des Heils), mgr. Dick Schoon (Oud-Katholieke Kerk) en vader Hildo Bos (Ortodoxe Kerk). De voertaal is Nederlands, enkele liederen zingen we in het Portugees. Het thema ‘Dorst’ is verbonden met de schriftlezing uit Johannes 4. 

De organisatie is blij met de gastvrijheid van de Braziliaans-Portugese parochie aan de gracht. ‘In de geloofsbeleving van christenen uit Latijns-Amerika is veel ruimte voor passie en emotie. In deze kerk neemt de devotie voor Maria een bijzondere plaats in. Door de dienst hier te houden krijgt de dienst de Latijns-Amerikaanse kleur die past bij de teksten en symbolen van de week van gebed in 2015’, aldus Geert van Dartel, voorzitter van de landelijke werkgroep voor de Week van Gebed om eenheid. 

De EA-EZA en de Raad van Kerken zullen van de viering opnames maken die via YouTube achteraf beschikbaar zullen worden gesteld.
 
De week van gebed wordt jaarlijks gehouden in de derde week van januari.  In 2015 zijn er honderden vieringen gepland in de periode van 18 tot en met 25 januari 2015. Er nemen zo’n 200.000 christenen aan deel. De landelijke Raad van Kerken en Evangelische Alliantie – EZA maken een liturgie, die door veel plaatsen wordt overgenomen.

Foto’s:
1. Water staat centraal in de viering, gasten zullen water in een bassin laten vloeien als symbool van de diverse stromen van kerken die bij elkaar komen.
2. De buitenkant van de Fatima parochie is bescheiden en verraadt niet expliciet dat er een kerk achter de gevel is te vinden (voor het gebouw voor de mensen met een lens: Geert van Dartel, voorzitter van de werkgroep die de viering heeft voorbereid).
3. Het interieur van de kerk is ook eenvoudig, zoals je verwacht van een migrantengemeente.
4. Pater Bernardo, jarenlang werkzaam in Brazilië, is één van de gastheren van de Fatima-parochie.
5. Met een naam die ontleend is aan de Portugese bedevaartplaats Fatima (honderd kilometer boven Lissabon), mag de afbeelding van Maria conform het beeld dat bedevaartgangers naar Portugal kennen, niet ontbreken.