Portugees begin gebed

Met enkele Portugese liederen, een symbolische put vlak voor het liturgische centrum, en een jonge man en vrouw die als Jezus en de Samaritaanse vrouw voorin de kerk zitten met een kruik in hun midden is de week van gebed officieel geopend in de Fatimaparochie in Amsterdam. De week vindt op vele plaatsen navolging van zondag 18 tot zondag 25 januari. Klik hier voor een filmpje.

De dienst aan de Jacob Catskade had dit jaar weer een heel ander karakter dan de diensten in de achterliggende jaren. De migrantengemeente met Braziliaanse roots was uitgekozen om aansluiting te vinden bij de kerken in Brazilië die de teksten voor de Week van Gebed hebben gemaakt. Toch merk je in zo’n gezamenlijke dienst van christenen uit diverse tradities dat de liturgie mee ingevuld is door Nederlandse vertalers en Nederlandse liturgisten. Je ervaart het vooral bij de liederen. Want vlak voor de dienst oefent het koor nog op de melodielijn van ‘Kom, Schepper God’ van Maarten Luther. Maar de kelen van het koor gaan pas echt open als Portugese teksten ten gehore worden gebracht, zoals ‘A paz que tenho eu te dou’.

Fraai is de symboliek aan het begin van de viering als een tiental vertegenwoordigers van diverse kerken water uit mintgroene kruikjes en flesjes water met Dorst legen in een put voorin de kerk. Ondertussen noemen ze de kerk die ze vertegenwoordigen en een paar zinnen waarin ze gevoel voor watersymboliek verwoorden. De Protestantse Kerk in Nederland is er (dr. Arjan Plaisier), de Rooms-Katholieke Kerk (mgr. Jan van Burgstede), het Leger des Heils (majoor Jeanne van Hal), de Syrisch-Orthodoxe Kerk (priester Samuël Dogan), de Orthodoxe Kerk (vader Hildo Bos), de Oud-Katholieke Kerk (Dick Schoon), de Nederlands-Gereformeerde Kerk (ds. Willem Smouter), en vele anderen, zoals de Baptisten, vertegenwoordigers van De Christengemeenschap, en mensen van koepelorganisaties, zoals Samen Kerk in Nederland (SKIN), de EA-EZA, de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Amsterdamse Raad van Kerken.

De plaatselijke pastor Jacques Hetsen gaat voor in de liturgie, die sterk aansluit bij de teksten die als voorbeeld van een liturgie door de Raad van Kerken en de EA-EZA zijn verspreid. Pater Bernardo spreekt de meditatie uit. Hij laat diverse lijnen zien in het verhaal uit Johannes 4. Hij wijst onder meer op het feit dat de vrouw de kruik achterlaat bij de bron en op het gegeven dat het levende water in Christus wordt gevonden. Je hebt daarbij ook geen kruik meer nodig. Hij onderstreepte het belang van water met een citaat van een Chileense bisschop, die het gebed uitsprak: ‘Geef ons heden ons dagelijkse water’. En hij hekelde het beleid van enkele multinationals die natuurlijke bronnen in Brazilië voor zich opeisen.

De Raad van Kerken en de EA-EZA hebben videobeelden van de startviering laten maken, die in een compilatie vanaf vrijdag op de website en youtube te vinden zijn. Wie wil kan de beelden bekijken als spiegel voor de eigen activiteiten, of gewoon uit nieuwsgierigheid.  Klik hier beelden. Dankzij de EO en de inschikkelijkheid van ds. Paul Visser zal ook de kerkdienst op zondagochtend vanaf 9.10 uur op NPS-2 in het teken staan van de Week van Gebed. 

Foto’s:
1. Twee leden van de Fatimaparochie illustreren de evangelielezing door als Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de kruik te zitten
2. Pastor Jacques Hetsen geeft de zegen met van achteren gezien priester Samuël Dogan (Syrisch-Orthodoxe Kerk) en vader Hildo Bos (Orthodoxe Kerk).
3. Bisschop Dick Schoon (Oud-Katholieke Kerk) geeft een korte toelichting voordat hij water in de put gooit achter hem.