Evangelisch en oecumenisch

Het is puur toeval, maar eigenlijk wel leuk. Zowel in Nederland als in Zwitserland hebben evanglicalen en oecumenici elkaar in de achterliggende week gesproken over gemeenschappelijk beleid. Terwijl de vergaderzaal in Amersfoort leeg loopt, komt er op de mail een persbericht binnen vanuit Zwitserland.

Oftewel: terwijl vertegenwoordigers van de EA-EZA en de Nederlandse Zendingsraad (Driebergen) vergaderden met vertegenwoordigers van de migrantenkerken SKIN en de Raad van Kerken (Amersfoort) en de Katholieke Vereniging voor Oecumene (Den Bosch), kwamen vertegenwoordigers van de Wereldraad van Kerken en de Evangelische Wereld Alliantie bijeen in Bossey.

Om met de ontmoeting in Bossey te beginnen: Daar is een tweedaags overleg gevoerd van 20 tot 21 januari. Het ging om een verkenning van verdere mogelijke samenwerking in de toekomst. De ontmoeting van beide organisaties cirkelde rond huidige ontwikkelingen in de samenleving, in de kerken en in evangelische bewegingen. Er werden plannen uitgewisseld en mogelijkheden besproken voor verdere samenwerking. Beide organisaties benadrukten het belang van het christelijk getuigenis. Daarnaast was er Bijbelstudie en een gemeenschappelijk gebed.

De Nederlandse organisaties spraken over vergelijkbare onderwerpen. Ze maakten een gezamenlijke omgevingsanalyse, ze spraken over de mogelijkheid thema’s als ‘pelgrimage’ en ‘navolging’ op elkaar af te stemmen en ze verkenden de activiteiten waar ze zich in de komende jaren voor willen inzetten.

Een persbericht van de Wereldraad en de Evangelische Wereld Alliantie geeft een gedetailleerde opsomming van de mensen en de functies die aan het overleg hebben deelgenomen. Het gaat om de volgende mensen. De evangelische delegatie bestond uit: dr Wilf Gasser, plaatsvervangend secretaris-generaal, Gordon Showell-Rogers, eveneens plaatsvervangend secretaris-generaal, Thomas Schirrmacher, voorzitter van de theologische commissie en ambassadeur voor mensenrechten, Rosalee Velloso Ewell, uitvoerend directeur van de theologische commissie, Bertil Ekström, uitvoerend directeur van de missionaire commissie; en John Baxter-Brown, senior adviseur voor evangelisatie en oecumenische zaken. De afvaardiging van de Wereldraad bestond uit Georges Lemopoulos, waarnemend algemeen secretaris, dr Isabel Apawo Phiri, vice-algemeen secretaris voor publiek getuigenis en diakonie, ds.dr. Ioan Sauca, directeur van het oecumenisch instituut in Bossey, ds. dr. Hielke Wolters, vervangend algemeen secretaris voor missie en eenheid, canon John Gibaut, directeur van de commissie voor geloof en kerkorde, ds. dr. Jooseop Keum, secretaris voor de commissie van missie en evangelisatie en Peter Prove, directeur van de commissie voor kerken en internationale zaken.

De ontmoeting in Nederland vond plaats met de volgende mensen: Foka van de Beek (NZR), Geert van Dartel (KVO), Rhoïnde Mijnhals (SKIN), Anmar Hayali (SKIN), Klaas van der Kamp (RVK), Gert Noort (NZR), Simon Ririhena (voorzitter), Marcel Sarot (KVO), Arjan Schoemaker (EA-EZA), Jan Wessels (EA-EZA).

Foto: De groepsfoto van de mensen in Bossey.