Steun democratische imams

Het Cairo-overleg is geschokt door de bedreigingen tegen imams die publiekelijk stelling nemen tegen de extremistische islam. Dat hebben de deelnemers van de joodse orthodoxe NIK en liberale NVPJ, de islamitische CMO en de christelijke Raad van Kerken laten weten in een korte gezamenlijke verklaring.

Het Cairo-overleg zet zich samen met de overheid in om de veiligheid van religieuze voorgangers die de waarden van humaniteit en verdraagzaamheid verkondigen, te waarborgen. Imams en andere religieuze leiders die opkomen voor menselijke waarden van humaniteit en verdraagzaamheid verdienen onze steun en het is onacceptabel dat zij bedreigd worden, aldus de verklaring.

Met de verklaring ondersteunt het Cairo-overleg het Ummon, de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland. Deze koepelorganisatie verklaarde eerder al dat er geen plaats is voor radicalisme en bedreigingen. Geluiden van imams zijn een belangrijke weerwoord tegen radicalisme. De Ummon toonde zich dan ook hevig geschrokken van de bedreigingen in Nederland tegen imams, die het hoofd boven het maaiveld uitsteken door krachtig en overtuigend stelling te nemen tegen de gewelddadige boodschap die in naam van de islam door (groepen) extremistische moslims wordt verkondigd.

‘Wij roepen alle relevante krachten in Nederland daarom op om samen te werken aan de bestrijding van dit gedachtegoed en de ontwrichtende effecten die daar vanuit gaan op onze samenleving. Voor dat soort radicalisme en bedreigingen mag nergens plaats zijn’, aldus het Ummon eerder bij monde van voorzitter Mohamed Echarrouti en vice-voorzitter Driss Boujoufi.

De verklaringen werden naar buiten gebracht aansluitend op het bericht dat de Amsterdamse jongerenimam Yassin Elforkani wegens bedreigingen voor onbepaalde tijd gestopt was met preken. Hij werd bedreigd door extremistische geloofsgenoten en er zouden concrete aanwijzingen zijn dat hij gevaar loopt.

De bedreigingen van radicalen aan Elforkani’s adres begonnen een jaar geleden. Zijn bedreigers zien de imam als geloofsverrader en afvallige, omdat hij jongeren oproept om niet naar Syrië en Irak te reizen voor de jihad. Als woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en frequente talkshowgast is hij de bekendste Nederlandse islamitische jihadcriticus.

Het Cairo-overleg spant zich in om juist de democratische krachten in de religies naar buiten te brengen. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat de religies een positieve bijdrage kunnen leveren aan menselijkheid en handhaving van grondrechten. Eén van de veronderstellingen is daarbij dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst worden gerespecteerd en op een verantwoorde wijze in het publieke domein moeten kunnen worden uitgeoefend. Leden van het Cairo-overleg hebben altijd benadrukt dat de overgrote meerderheid van de religieuze achterbannen de democratische uitgangspunten ondersteunt.

Foto’s: archieffoto’s van het Kairo-overleg; boven imam Yassin in gesprek met Hanneke Gelderblom van de joodse gemeenschap; onder een overleg van joden, moslims en christenen in de blauwe moskee in Amsterdam.