Platform slavernijverleden

De gemeente Amsterdam heeft op basis van het rapport ‘Slavernij. Daar willen we meer van weten’ van prof. Alex van Stipriaan, besloten dat er een ´Platform Slavernijverleden´ in het leven wordt geroepen met een coördinerende rol voor het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis). Aan drie Amsterdamse organisaties is gevraagd op verschillende terreinen als trekker van het ´Platform Slavernijverleden´ bijeenkomsten te organiseren. De Raad van Kerken was aanwezig bij de Kick-off van het platform.

Ruim een jaar geleden was de Raad van Kerken betrokken bij de viering van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Voorzitter Henk van Hout ging destijds voor in gebed en zei: ‘Heer ontferm U over ons, nu we terugkijken op ons verleden. We erkennen als kerken in Nederland betrokkenheid bij de slavernij. We realiseren ons dat we te laat spreken, dat we ons hebben laten meeslepen door gemakzucht, winstbejag en machtsmisbruik’. En bij een ander gebed klonk onder meer: ‘Schep in ons de kracht, zolang wij ademhalen, om te zingen waartoe wij zijn gedacht. Dat we beseffen elkaar te zijn gegeven tot kleur en samenklank, tot gemeenschap met elkaar en met U’. 

Bij de Kick-Off kwamen verschillende mensen aan het woord, waaronder voorzitter van NiNsee Franc Weerwind. De voorzitter blikte terug en keek vooruit. Hij erkende dat het lange tijd is stilgebleven en dat ze kansen hebben laten liggen. Het grootste probleem is dat de jongeren niet bereikt worden. Slavernij is niet iets alleen van het verleden, maar men komt het heden ten dage nog steeds tegen. In de toekomst wil NiNsee van een Amsterdams platform uitgroeien naar een landelijk platform en op die manier steeds meer mensen bereiken.

De wethouder Diversiteit van Amsterdam Simone Kukenheim sprak ook tijdens de bijeenkomst en vertelde dat de gemeente Amsterdam het instituut heeft gesteund en ook in de toekomst zal blijven steunen. Kukenheim zegt dat het debat schurend gevoerd moet blijven worden, maar dat het constructief moet zijn en dat de gemeente daar graag ook faciliterend mee wil blijven werken.

Historicus Alex van Stipriaan kwam vertellen over zijn onderzoek en rapport ‘Slavernij. Daar willen we meer van weten’ en vertelde welke drie dingen er moeten gebeuren wat dit onderwerp betreft. Namelijk gerichte educatie, zichtbaarheid en duurzaamheid. Het NiNsee zou al veel meer verankerd, transparanter en slagvaardiger moeten zijn. Ook zou het meer moeten samenwerken. Volgens Stipriaan moeten op drie vlakken zogenaamde ‘trekkers’ komen. Op het gebied van educatie en onderwijs is daarvoor het Amsterdam Museum aangewezen, voor wetenschap en erfgoed de Vrije Universiteit en voor kunst, cultuur en media het Bijlmer Parktheater.

Al deze ‘trekkers’ werden bij de Kick-Off vertegenwoordigd door verschillende personen en zij vertelden kort wat er al gebeurde en wat volgens hen goed zou zijn om mee verder te gaan. Wel werd benadrukt dat er samengewerkt moest worden. Dienke Hondius van de VU citeerde Angela Davis: ‘It’s always a collective process to change the world.’

 

 

Foto’s:

Foto 1: Ernestine Comvalius van het Bijlmer Parktheater aan het woord.

Foto 2: Welkomstwoord door Franc Weerwind, voorzitter van het NiNsee

Foto 3: Talkshow met van links naar rechts Alex van Stipriaan, Dienke Hondius namens de VU, Ernestine Comvalius vertegenwoordigt het Bijlmer Parktheater, Annemarie van Eekeren namens het Amsterdam Museum, Clarice Gargard is de presentatrice en moderator en Joyce Overdijk-Francis is vice-voorzitter van het NiNsee en sluit de rij.