Landelijk Platform stopt

Het Landelijk Oecumenisch Platform (LOP) gaat de werkzaamheden beëindigen. Op zaterdag 25 oktober a.s. is de laatste LOP-vergadering met onder meer een bezoek aan het Catharijneconvent in Utrecht en een korte viering. Na 26 jaar  stopt de organisatie, dankbaar terugkijkend op de vele goede momenten, de deelnemers blijven in de toekomst de ontwikkelingen met de Raad van Kerken ongetwijfeld met belangstelling en in verbondenheid volgen.

Het Landelijk Oecumenisch Platform is een samenwerkingsverband van ongeveer twintig oecumenische groepen en gemeenschappen in Nederland. Het LOP komt voort uit de landelijke oecumenische ontmoetingsdag, die sinds 1980 elk jaar is gehouden. Zo waren er ontmoetingsdagen in Rotterdam, Groningen, Apeldoorn, Zwijndrecht, Purmerend en Zeist. De groepen en gemeenschappen die elkaar daar regelmatig ontmoetten voelden steeds meer de behoefte om elkaar steun, bemoediging en inspiratie te geven en ook van elkaar te leren. Zo werd op 8 oktober 1988 op de landelijke dag in Leiden het LOP opgericht.

De groepen hebben steeds op een eigen manier als geweten gefunctioneerd voor de bestaande kerken. Bij de start werd het als volgt geformuleerd: ‘Niet uit verzet tegen de kerken maar uit gehoorzaamheid aan de Heer van alle kerken’. Veel van de groepen begonnen in een nieuwbouwwijk. Soms met het bouwen van een gezamenlijk kerkcentrum. Maar vooral met het samenwerken op gebied van pastoraat, diaconaat, leerhuis en andere activiteiten. Bij de gecombineerde werkzaamheden werd er ook gekozen voor eenheid rond schrift en viering.

Het platform formuleerde als overtuiging,  dat oecumene een gemeenschap impliceert van alle gelovigen in en met Jezus Christus, ‘ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, die vanuit de inspiratie van hun geloof willen werken aan vrede en gerechtigheid voor alle mensen en Gods schepping ongeschonden willen doorgeven aan de generaties die na ons komen’. Verder stelde men ‘dat oecumene alleen dan kan bloeien, wanneer die actief gedragen en beleefd wordt door de gelovigen zelf vanuit en binnen de kerken’.

Het platform wilde daarom bemoediging, inspiratie en steun geven aan groepen en gemeenschappen die vanuit hun kerken op plaatselijk vlak actief met de oecumene bezig zijn. Speciale aandacht was er voor de vele gemengd gehuwden en hun gezinnen, die er naar verlangden om de eenheid binnen hun huwelijk en de verbondenheid binnen hun gezin te beleven binnen de kerkelijke gemeenschap.

Zie ook: http://www.landelijk-oecumenisch-platform.nl