Aussie versterkt Leger

Meer dan andere kerken wellicht kent het Leger des Heils een internationaal rouleringssysteem. Officieren kunnen met de nodige flexibiliteit vanuit het ene land worden overgeplaatst naar het andere land om daar een tijdlang het Leger te dienen. Je merkt op het landelijke niveau van de kerken dat er daardoor af en toe topofficieren opduiken, die slechts een elementair Nederlands spreken, en tegelijk een schat aan wijsheid meebrengen, omdat ze per definitie her en der over de grenzen gekeken hebben. De Raad van Kerken in Nederland heeft vanuit die pirouette van benoemingen inmiddels de hand kunnen leggen op een nieuw lid voor de Financiele Commissie. Majoor Stuart Evans is vanuit Australië gekomen en versterkt niet alleen de financiële deskundigheid van het hoofdkantoor in Almere, maar ook de controller en beleidsvoorbereiding op financiën bij de plenaire Raad.

Stuart Evans kwam op vrijdag 10 oktober nader kennismaken met de organisatie van de Raad. Hij vertelde hoe hij een opleiding in Australië genoten heeft in economie en een masters behaalde voor financiën en administratie. Hij heeft zijn deskundigheid in dienst gesteld van de Salvation Army downunder. In Highly Bay gaf hij leiding met zijn vrouw aan een nieuwe planting en hij werkte onder meer met verslaafden. Hem valt op hoezeer de Nederlandse en Australische mentaliteit verwant zijn; ook al zijn Nederlanders zo mogelijk nog sterker in het ‘polderen’ dan Australiërs. Wie weet is die poldervaardigheid nauw verwant met het krachtig doorzetten in oecumene. Of zou het vanwege de noodzakelijke consensus juist de voorzichtigheid in de hand werken?