Afscheid Roel Bosch

Tijdens de vergadering van de redactie De Eerste Dag op 2 oktober heeft Roel Bosch afscheid genomen als voorzitter van de redactie. Al eerder dit jaar heeft hij het eindredacteurschap overgedragen aan Nienke van Andel. Nu neemt zij dus ook de voorzittershamer van Bosch over.

Roel Bosch is ruim 15 jaar eindredacteur en redactievoorzitter geweest. Onder zijn leiding heeft het format van DED grote veranderingen ondergaan. Zo zijn de rubrieken waardoor de lezer vertrouwd kan raken met de lezingen van het rooster diverser geworden. Ook is de lay-out van het blad sterk veranderd. DED heeft onder Bosch’ leiding een open en oecumenische koers gevaren. Wie een actuele uitgave van DED naast een exemplaar van vijftien jaar geleden legt, zal direct begrijpen dat Bosch een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de handreiking bij het oecumenisch leesrooster, die DED beoogt te zijn.

Namens de Raad van Kerken kreeg Roel Bosch een kaars en een cadeaubon, uit handen van zijn opvolger (foto).