Wisseling voorzitterschap

Bikram Lalbahadoersing heeft woensdag de voorzittershamer overgenomen van Klaas van der Kamp van de initiatiefgroep In Vrijheid Verbonden. Bikram, die in het dagelijks leven hoofd hindoe geestelijke verzorging is bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, geeft daarmee leiding aan de afstemming die de vijf grote religies met elkaar hebben in Nederland. Klaas van der Kamp heeft vanuit de Raad van Kerken vijf jaar de groep geleid.

Naast het voorzitterschap wisselt ook het secretariaat. Nora Asrami, afgevaardigd vanuit de moslimgemeenschap CMO droeg de pen over aan Harry Polak, lid van de joodse gemeenschap. Jan Wessels, directeur van EA-EZA, wordt de nieuwe vice-voorzitter. Bikram bekleedde die functie tot voor kort. Naast hindoes, christenen, moslims en joden zijn ook de boeddhisten lid van IVV. De gemeente Utrecht faciliteert de religies.

In Vrijheid Verbonden besloot verder op 26 januari 2015 een bijeenkomst te houden van 14.00 uur tot 16.30 uur in het Academiegebouw in Utrecht. Prof. dr. Wim Janse en prof. dr. M. Moyaert, beide verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, zullen dan een inleiding houden over het thema ‘wat kan de wetenschap bijdragen aan interreligieuze ontmoeting?’ Het is de leden van In Vrijheid Verbonden opgevallen dat er nogal wat verschil bestaat tussen de gebruiken en ervaringen die worden uitgewisseld aan de universiteit en de praktijk aan de basis. In de ontmoeting wil men ingaan op de gesignaleerde kloof en zoeken naar wegen om deze kloof te slechten. Er is ruimte voor vijftig deelnemers, vijftien daarvan zijn vrij voor inschrijving van buitenaf. Mensen die er bij willen zijn kunnen zich melden via rvk@raadvankerken.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

De groep In Vrijheid Verbonden bestaat inmiddels bijna tien jaar. Er zijn periodiek bijeenkomsten die met enige regelmaat ook worden bijgewoond door prinses Beatrix. Mede dankzij de initiatiefgroep zijn de onderlinge relaties tussen de geestelijke leiders in Nederland versterkt. Het is de ambitie van In Vrijheid Verbonden om de resultaten ook te delen met onder meer leden van plaatselijke raden van religies en levensbeschouwing.