Nieuwe site doopsgezinden

De Doopsgezinden hebben hun website vernieuwd en online gezet. Een ieder die de nieuwe site wil zien kan terecht bij www.doopsgezind.nl. Ook de daaraan gekoppelde sites, zoals die van het Doopsgezind Seminarium en het landelijk jongerenwerk, zijn in een nieuw, fris jasje gestoken dat past bij andere publicaties als het magazine Doopsgezind NL en de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU.

Met de vernieuwde website heeft de doopsgezinde geloofsgemeenschap een site gekregen die zowel qua uitstraling als qua inhoud past bij de hedendaagse wensen en eisen op digitaal gebied, aldus de initiatiefnemers. De site bestaat uit een zevental aparte sites. Deze zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor heen en weer schakelen tussen de sites eenvoudig is. De sites hebben dezelfde herkenbare opbouw en structuur, terwijl elke sub-site tegelijkertijd een eigen uitstraling heeft door gebruik van kleur en fotografie.

Indeling

Onder de kop ‘algemeen’ zijn actuele zaken uit de doopsgezinde geloofsgemeenschap te vinden. ‘ADS’ bevat informatie over de organisatie¬structuur en de diensten die het ADS-bureau aanbiedt. ‘Gemeenten’ en ‘organisaties’ bieden een overzicht met adresgegevens, een zoekfunctie en doorklik-mogelijkheid naar de desbetreffende websites. Onder ‘jongeren’ zijn nieuws- en agendabe¬richten uit het doopsgezinde jeugdwerk verzameld, terwijl bij  ‘seminarium’ alle informatie over opleidingen en nascholing te vinden is. Onder ‘geschiedenis’ verschijnen regelmatig artikelen over het rijke doperse verleden en is een beknopte algemene geschiedenis van de doopsgezinden te vinden.

Doopsgezind Web

De nieuwe website vormt een eerste stap in de ontwikkeling van een ‘Doopsgezind Web’. Binnen dat web kun¬nen doopsgezinde gemeenten en organi¬saties gebruikmaken van een modelweb¬site en/of van andere gezamenlijke opties, zoals het delen van nieuws- en agendaberichten en een beelddatabank. Op deze wijze wil de ADS op digitaal gebied een ondersteunende rol voor gemeenten en organisaties spelen, en tegelijkertijd meer eenheid aanbrengen in de uitstraling van de vele sites binnen de doopsgezinde wereld.

Realisatie

Diverse partners hebben meegewerkt aan het initiatief. Op de foto zijn vertegenwoordigers van diverse instellingen te vinden: staand Martijn Lina (Hostage van het hostingplatform waar de doopsgezinden al negen jaar mee samenwerken), Susan de Loor (Kantoordeloor, het ontwerpbureau) en Hans ter Haar-Koster (Ligare die zorgde voor de technische realisatie), zittend Harrie Hekkema (eveneens van Ligare) en Henk Stenvers (vertegenwoordiger van de ADS). Zoals bekend zijn de Doopsgezinden sinds jaar en dag lid van de Raad van Kerken in Nederland.