Gemeenschap bij pelgrimage

Geeft de Wereldraad toe aan het individualisme of kan je de pelgrimage waartoe wordt opgeroepen vullen vanuit de gemeenschap? Ds. Bert Altena verwoordde die vraag in antwoord op de Oecumenelezing, die Klaas van der Kamp uitsprak voor de Provinciale Raad van Kerken in Groningen/Drenthe.

De algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland besprak het thema ‘Pelgrimage van gerechtigheid en vrede’. Hij pleitte voor een spirituele invulling, waarbij ook de begrippen ‘gerechtigheid’ en ‘vrede’ een vertaalslag krijgen, zodat ze laagdrempeliger kunnen worden aangereikt. Hij noemde elementen als ‘bezieling’ en ‘dienstbaarheid’.
Of je bij zo’n uitwerking de gemeenschap niet te veel uit het oog verliest, wilde de Asser predikant weten. ‘Ik vind het belangrijk dat je de gemeenschap zoekt en is dat met die insteek wel mogelijk? Legt een pelgrimstocht het initiatief niet te veel bij de persoonlijke mens?’ Er ontspon zich een heel gesprek, waarbij Klaas van der Kamp zei te hopen dat je vanuit de spirituele insteek meer mensen bij de pelgrimage weet te betrekken. ‘Het gaat om een levenshouding, waarbij je je openstelt voor anderen en zo kan je vanuit die openheid anderen ontmoeten. Het gaat om de vraag in hoeverre je jezelf kwetsbaar kunt maken en uit je comfort-zone durft komen’. Hij verwees ook naar de broeders van Taizé, die een pelgrimage van vertrouwen houden juist in landen die bijvoorbeeld door geweld zijn geteisterd, zoals Rwanda; en de Baltische Staten.

Een andere bezoekster stelde de vraag of de pelgrimage dan in plaats van de eredienst moest komen. En een derde bezoeker merkte op, dat het thema ‘heelheid van de schepping’, ooit prominent aanwezig in het conciliair proces wel wat op de achtergrond is geraakt. ‘Ik zie een visioen’, reageerde een bezoekster, ‘van mensen die zich samen inzetten voor vluchtelingen’.

Het thema ‘Pelgrimage van gerechtigheid en vrede’ is door de Wereldraad van Kerken aangereikt als leidmotief voor het kerkelijke werk tot 2021. Ds. Jaap van der Linden pleitte voor een gezamenlijke aanpak, waarbij er vanuit Drenthe en Groningen concrete uitwerkingen van het thema worden gezocht. Klaas van der Kamp moedigde de afstemming aan, en adviseerde wel zaken te kiezen die passen bij de regio en die mensen zelf ook leuk vinden. ‘Je mag ook gewoon plezier beleven aan het kerkelijke werk’.

Foto”s: impressie van de ontmoeting in de Grote Kerk in Emmen