Wapenen met vrede

De vredesweek van 2014 heeft als thema ‘Wapen je met vrede’. Dat is geen eenvoudig thema. In het blad ‘Pax Vieren’ staan suggesties voor vieringen tijdens de vredesweek, die plaatsvindt van 20 t/m 28 september 2014. Bram Grandia verbindt in de uitgave het thema met woorden van Paulus over ontlediging (kenosis) uit de brief aan de Filippenzen. Beleidsmedewerker Edwin Ruigrok van Pax gaat in de uitgave in op het thema.

‘Ontlediging, de menswording van God, heeft te maken met kwetsbaar durven zijn’, schrijft Ruigrok. ‘Ruimte voor God maken en (in het geval van Jezus, red.) zijn wil volgen tot in de dood. Deze menswording en overgave is zo groots at God hem hoog verheven heeft. Het is  niet voor niets dat de oosterse kerken tijdens het feest van de kruisverheffing deze tekst van Paulus lezen’.

Bram Grandia gaat verder in op de context van Filippenzen: ‘Paulus en zijn medewerker Silas worden er van beschuldigd een staatsgevaarlijke leer te verkondigen en daarom zitten ze in de gevangenis. Daar heeft Paulus tijd om na te denken en brieven te schrijven. Dat doet hij dan ook aan de gemeente Filippi die hij zelf heeft gesticht. Paulus noemt het een godsgeschenk dat de gemeente niet alleen in Christus mag geloven, maar omwille van Christus lijdt. Hij mag het zeggen, want hij zit vanwege zijn geloof in de gevangenis’.

Paulus geeft de gemeente een rolmodel in Christus. Jezus heeft zijn status afgelegd. Je kunt ook denken aan Franciscus van Assisi die zijn ‘hoogheid’ aflegt en een armoedebeweging begint of aan Florence Nightingale die afdaalt ui de kringen van de Engelse aritocratie en verpleegster wordt in de Krimoorlog. De ‘heiligen’- of getuigenkalenders staan vol met namen van mensen die zich begeven hebben in de hoeken waar de slagen vallen. Maar je kunt ook denk aan huidige vredesactivisten die vroeger hoge posities bekleedden en zich nu dienstbaar inzetten. Bram Grandia verwijst daarbij naar moslims en christenen waarbij de ene groep in het begin van de Arabische lente op het plein de andere beschermde.

De uitgave van Pax heeft ook gebeden. De volgende zegenbede begint als volgt:
Dat wij ons
door uw Verhalen
over een onopgeefbaar
verlangen naar Vrede
mogen laten
ontwapenen.

Voor meer informatie en materiaal, zie www.paxvoorvrede.nl of www.vredesweek.nl. Wellicht is het so wie so verstandig de websites in de gaten te houden, omdat er sinds het schrijven van het materiaal heel erg veel is gebeurd en mogelijk dat men updates aanreikt op basis van wat er zich actueel ontwikkelt in de wereld.