Gebedsdienst in Amersfoort

De gezamenlijke kerken in Nederland organiseren woensdag 23 juli een uur van bezinning en gebed in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Aanleiding is de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne, waarbij bijna 300 slachtoffers vielen. De bijeenkomst wordt live uitgezonden door de christelijke omroepen op Nederland 2 van 19.00 tot 20.00 uur.

“We willen op deze manier uitdrukking geven aan het verdriet en de rouw die we allen voelen en onze verbondenheid kenbaar maken, juist met de nabestaanden van de slachtoffers van dit verschrikkelijke drama”, aldus Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Het is in de zomermaanden ingewikkeld om iedereen te bereiken, maar desgevraagd heeft onder meer ds. Jan Wessels van de EA/EZA uitgesproken achter het initiatief te staan. Ds. Rhoïnde Mijnals Doth, voorzitter van SKIN, heeft desgevraagd ook support verwoord vanuit de migrantenkerken. Bij de voorbereidingen voor de dienst zijn diverse raadsleden betrokken, onder wie de voorzitter Henk van Hout en het moderamenlid, de algemeen secretaris van de PKN Arjan Plaisier.

Iedereen is welkom bij de gebedssamenkomst. De locatie is: Sint Joriskerk, Hof 1, 3811 CJ Amersfoort. Het leidende thema luidt: ‘Verbonden in verdriet’. De uitzending wordt verzorgd door de omroepen EO, IKON, KRO-NCRV, RKK en ZVK. De bijeenkomst wordt in korte tijd verder ingevuld. Het is dan ook de bedoeling om tussen nu en woensdagavond op deze site verdere informatie aan te reiken. Een kerngroep komt dinsdag en woensdag bij elkaar bij het kantoor van de Evangelische Omroep, Oude Amersfoortseweg 79 in Hilversum. Vanwege de vakanties is het kantoor van de Raad in Amersfoort gesloten.

Mensen van de pers die contact zoeken kunnen zich melden bij Reinder van Dijk – 06 46507144 – reinder.vandijk@kro-ncrv.nl. Mensen met urgente vragen aan de Raad van Kerken kunnen zich melden bij Klaas van der Kamp, zijn mailadres is kvanderkamp@raadvankerken.nl; voor zover mensen beschikken over zijn mobiele nummer kunnen ze hem ook mobiel benaderen; als dat niet bekend is, kan men via het algemene nummer van de EO dinsdag of woensdag een boodschap achterlaten. Of men indirect antwoord krijgt via een follow-up op dit artikel of meer persoonlijk, hangt af van de aard van vragen en van de hectiek tijdens de voorbereidingen.