Veiligheidspact Den Haag

Na Amsterdam hebben nu ook religieuze organisaties en minderheids- organisaties zoals het COC in Den Haag een veiligheidspact gesloten. Donderdag liepen vertegenwoordigers door de Hofstad van de moskee en het artikel1-monument via de Kloosterkerk naar de liberale synagoge. Met het ondertekenen van het veiligheidspact beloven ze zich publiek uit te spreken telkens als er sprake is van discriminatie. Onder de ondertekenaars is onder meer de Haagse raad voor levensbeschouwing en religie.

Henk van Hout en Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken in Nederland spraken bij de Kloosterkerk herkenning en waardering uit voor de inzet. De landelijke Raad werkt al een decennium samen met joodse en islamitische organisaties ten dienste van de democratie en in 2011 hebben de diverse kerken een tekst ondertekend waarin ze zich uitspreken tegen agressie naar minderheidsgroepen.

Het is bekend dat er in Nederland dagelijks een aangifte is van een homoseksueel die met agressie te maken heeft gekregen omwille van zijn seksuele geaardheid. Ook het vandalisme tegen gebedshuizen van joodse en islamitische denominaties neemt toe. De organisaties en de kerken willen duidelijk maken dat een dergeljke ontwikkeling gekeerd moet worden. De mars door Den Haag is bewust gehouden kort voor de Europese verkiezingen. Daarmee willen de initiatiefnemers ook een signaal afgeven naar de Europese politici. Ze willen de rechten en veiligheden voor minderheden meer prioriteit geven op de Europese agenda.

Foto: De demonstranten voor de Kloosterkerk