Oecumenische doorbraken

Er zijn doorbraken op oecumenisch gebied in Ierland en Wales. Vijf lidkerken van de Raad van Kerken in Wales willen zich verenigen. Het gaat om Anglicanen, Baptisten, Presbyterianen, Methodisten en United Reformed. In Ierland zijn Methodisten en Anglicanen ook tot een erkenning van de ambten wederzijds overgegaan.

De ontwikkelingen werden gemeld door de secretarissen-generaal van de betreffende landen tijdens de Europese ontmoeting die vanaf 20 mei in Egmond wordt gehouden. Er is in de beide landen geleidelijk naar deze vereniging toegewerkt. Desgevraagd vertelt Mervyn McCullagh uit Ierland, dat deze vereniging in zicht is gekomen door steeds meer persoonlijke contacten aan te gaan, door elkaar regelmatig in de Raad van Kerken te ontmoeten (elf keer per jaar) en door gezamenlijke theologische wortels te zoeken onder meer in het begrip ‘episkope’.

Priester Rudolf Scheltinga van de Oud-Katholieke Kerk in Egmond opende de conferentie. Hij liet zien hoe rooms-katholiek, oud-katholiek en pkn in de kustplaats samenwerken en hij ging voor in de liturgie. De plaatselijke parochiekerk is tegelijk de grootste kerk van Egmond, een uitzonderlijke situatie, omdat meestal de rooms-katholieke of de protestantse kerk in een plaats het grootst is. Voor de bezoekers was de constructie interessant, omdat de kerk enerzijds qua liturgie doet denken aan de Rooms-Katholieke Kerk, anderzijds qua eucharistische gastvrijheid bijvoorbeeld is er ruimte.

Kernthema tijdens de vierdaagse conferentie is het thema ‘Economie en de kerken’. Huib Klamer analyseerde de economische situatie en legde uit hoe de verschillende crises in economie en financiën zijn ontstaan. Hij pleitte voor een model waarin economische en ethische belangen elkaar in evenwicht houden. Trinus Hoekstra ging in op de rol van de kerken in de economische crisis. Hij liet zien dat tachtig procent van de locale kerken betrokken is bij het vraagstuk en zeventig procent van de kerken participeert in werk zoals dat van de voedselbanken. De diverse leidinggevenden van de raden van kerken toonden veel belangstelling voor de analyse en benadrukten de betrokkenheid van de kerken bij de thematiek.

Moses Alagbe, bestuurslid van SKIN, vertelde de bezoekers over de migrantenkerken in Nederland. Hij vertelde dat er alleen al in Amsterdam-Zuidoost tientallen kerken te vinden zijn en liefst zo’n 127 nationaliteiten. Dominees, meestal parttimers, verkondigen niet alleen het woord van God, maar helpen mensen ook op allerlei praktische punten. De kerkelijke centra geven huiswerkhulp en vangen uitgerangeerde mensen op.

Klaas van der Kamp organiseerde een bijbelstudie gebaseerd op de techniek van ‘het kaart tekenen’. Daarin kwam naar voren dat nogal wat afgevaardigden de kerkelijke bijdrage zien in de economische recessie in het benoemen van het geloof en het besef dat de aarde van God is ontvangen om het geeft dus geen pas om er onzorgvuldig mee om te gaan.

Voor de lezing van Trinus Hoekstra: klik hier
Voor de lezing van Huib Klamer: klik hier

Foto:
1. Rudolf Scheltinga
2. In het midden Guy Liagre
3. Rechts Huib Klamer
4. Links Trinus Hoekstra
5. Aled Edwards (Wales) licht toe