Herinnering aan Bé Ruys

Ds. Bé Ruys is donderdag op 96-jarige leeftijd in Berlijn overleden. Zij was de eerste vrouw binnen de Nederlandse Hervormde Kerk die als predikant werd bevestigd. Pim Ligtvoet van de St. Steunfonds Hendrik Kraemerhuis schreef onderstaande herinnering.

Op donderdag 22 mei 2014 overleed emeritus-predikant  Bé Ruys (Hoenderloo, 27 oktober 1917). Zij studeerde theologie in Utrecht (1937-1941) en hielp in de oorlog ondergedoken joden. In 1949 ging Bé Ruys binnen een programma van de Wereldraad van Kerken naar Berlijn. Daar deed ze oecumenisch werk en vluchtelingenwerk, en richtte voor de Nederlanders in de beide delen van de stad een kerkelijke gemeente op, de Nederlandse Oecumenische Gemeente. In 1954 werd ze er als eerste vrouw  tot hervormd predikant beroepen.

De pastorie kreeg in 1959 naar een van haar leraren  de naam Hendrik Kraemerhuis. Bé ontwikkelde het huis tussen 1959 en 1989 tot een centrum van dialoog tussen oost en west, tussen christendom en marxisme, en een toevluchtsoord voor vluchtelingen. Daarbij had ze talloze theologische, sociale en huishoudelijke medewerkers en huisgenoten. Zij zette dit werk ook na de val van de Muur voort. Vanaf 2007, haar negentigste verjaardag, namen haar krachten zienderogen af. Op 22 maart 2014 werd het Hendrik Kraemerhuis met een symposium gesloten. Drie maanden later overleed Bé Ruys. We zullen haar in juni tijdens een bijeenkomst in het Witte Kerkje van Rozendaal  herdenken.