NGK doen verlovingsaanzoek

De Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken hebben afgelopen zaterdag uitgesproken dat hun kerken graag per 31 oktober 2016 ‘in staat van hereniging’ willen zijn met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Met dit ‘verlovingsaanzoek’ aan de GKv willen de NGK een proces van hereniging in gang zetten, dat in de woorden van een aantal afgevaardigden ‘onvoorwaardelijk’ en ‘onomkeerbaar’ is. Dat melden de NGK op hun website www.ngk.nl.

Het is precies vijftig jaar geleden dat de zogenaamde Open Brief werd gepubliceerd, die de lont in het kruitvat werd tussen wat daarna de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken zijn gaan heten. In de jaren daarna scheurde de ene vrijgemaakte kerk. Het ‘in-staat-van-hereniging’-voorstel was afkomstig van de Nederlands Gereformeerde kerken in Noord-Holland die in 1969 en bloc uit de kerk gezet werden.

De NGK houden hun synode, die geopend is in kerkgebouw Het kruispunt in Zeewolde op 1 november. Nadien zijn er diverse vergaderdagen geweest. De volgende zittingen staan gepland voor 29 maart, 11 en 12 april, 16 en 17 mei en mogelijk nog in het najaar van 2014. Op de landelijke vergadering worden onderwerpen besproken die voor alle kerken die zijn aangesloten relevant zijn. De landelijke vergadering komt als regel elke drie jaar bijeen.

Het Nederlands Dagblad bericht dat zaterdag ook de voorzitter van deputaten Kerkelijke Eenheid  van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt aanwezig was bij de synode van de zusterkerk. Ds. Henk Messelink uit Hattem, die onlangs nog in het Oecumenisch Bulletin van de Raad van Kerken schreef over de positie van de vrouw in het ambt, gaf ter vergadering aan het verlangen van de Nederlands-gereformeerden te delen. Verder wees hij op de route die kerkordelijk gegaan moet worden, waarbij de synode uiteindelijk beslist. Ds. Paul Voorberg, preses van de synode van de vrijgemaakten, en destijds onder meer participerend in de doopgroep van de Raad van Kerken in Nederland, sprak van een ‘uitgesproken hand’.

Zowel de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt als de Nederlands Gereformeerde Kerken hebben personen afgevaardigd die meedoen met het gesprek dat de Raad van Kerken woensdag opzet over de beleving van eucharistie en avondmaal. De genoemde reformatorische kerken tonen zich steeds meer open voor de ontwikkelingen in het geheel van de kerken. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hebben zo’n 122.000 leden; de Nederlandse Gereformeerde Kerken ongeveer 32.000 leden.

Foto: impressie van de synodezitting