Raamverlichting voor Sotsji

De Lucaskerk in Breda heeft tijdens de Olympische Spelen de lichten aan in de kerk. Daardoor zijn de kleuren van de regenboog in het veelkleurige glas goed zichtbaar. In de locale pers is vooraf de betekenis van het gebaar uitgelegd. Het is een stille verbondenheid met allen die in Rusland en op zoveel andere plekken in de wereld gediscrimineerd en vervolgd worden omwille van hun geaardheid.

Ds. Jan van Pijkeren vertelde dat in een bijeenkomst van de beraadgroep Oecumene van de Protestantse Kerk in Nederland. Jan van Pijkeren nam afscheid als voorzitter en nam de gelegenheid te baat om ook uit zijn eigen biografie te verhalen. Hij vertelde dat hij als jonge predikant in Breda bij een ouder echtpaar was genodigd die een half miljoen gulden wilden schenken aan de kerk, mits het voor kerkbouw zou worden gebruikt en binnen vijf jaar na schenking tot een feitelijke ingebruikname zou komen. Men wenste het gebouw een SoW-signatuur te geven, waarbij de RK-gemeenschap op huurbasis diensten zou kunnen houden. Zo is het plan uiteindelijk ook gerealiseerd.

Opmerkelijk was dat ramen in het dak van de kerk de kleuren van de regenboog kregen. Als het licht is geeft dat een helder schijnsel. Daar wordt in deze periode van de Olympische Spelen creatief gebruik van gemaakt.

Jan van Pijkeren heeft sinds 1986 in allerlei oecumenische gremia meegedaan. Hij participeerde aanvankelijk in de Raad van Deputaten vanuit de gereformeerde kerken. Hij is meer dan dertig jaar oecumenisch actief gebleven en maakte mee hoe de benamingen wisselden van deputaten naar pov naar beraadgroep. Jan van Pijkeren participeert nog in de Katholieke Vereniging voor Oecumene als adviseur. Hij wordt binnen de beraadgroep Oecumene opgevolgd door Evelien Vrolijk, zij studeerde Engelse taal en letterkunde. Zelf volgde Jan destijds Margriet Gosker op, die overigens nog steeds lid is van de beraadgroep.

 

Foto: Jan van Pijkeren en Evelien Vrolijk.