Charismatisch begin

‘Door onze hoogmoedige en zelfingenomen houding naar elkaar hebben we onze opdracht om te getuigen van Gods liefde verwaarloosd en voelen we ons mede verantwoordelijk voor de ontkerstening van ons land’. Een citaat van Wilkin van de Kamp, voorganger tijdens de opening van de Week van Gebed, die wordt uitgezonden door Zendtijd voor de Kerken. De opnames vinden plaats op 12 januari vanaf 16.00 uur en een week later is het geheel op televisie te zien.

De opnames zijn een gezamenlijk initiatief van de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie. Net als vier jaren geleden in Utrecht is ditmaal gekozen voor een evangelische locatie, in de gemeente van Wilkin. Vorig jaar vond de opening plaats in Oosterhout in een setting die zeer herkenbaar is voor mensen met een meer katholieke affiniteit.

Wilkin van de Kamp is sinds 1999 als voorganger verbonden aan de Duits-Nederlandse Euregio. De gemeente heeft het karakter van een pinkstergemeente. Wilkin is weliswaar geboren in een hervormd gezin (Gereformeerde Bond), maar hij maakte al vroeg een overstap naar de meer charismatische kringen. Hij begon in het onderwijs als docent, maar maakte in 1999 de overstap naar de kerk.

Voor de kerkdienst in Aalten wordt gebruik intensief gebruik gemaakt van de liturgie die is opgenomen in een liturgieboekje, dat ook via deze website te bestellen is, of te downloaden. Naast Wilkin gaat pastoor Smits voor als liturg in de viering.

Iedereen is van harte welkom op 12 januari in de Westerkerk, Hogestraat 52, Aalten. Het begint om 16.00 uur.

foto: toren Westerkerk, Aalten