Nacht van de Religies

Net als in 2011 zal er in Tilburg weer een Nacht der Religies plaatsvinden, en wel op zaterdag 16 november van 19.00 tot 23 uur. Verschillende kerken, moskeeën, synagoge en andere religieuze gebouwen, meer dan twintig in totaal, zetten hun deuren open voor de mensen in de stad en andere belang¬stellenden. Om 19.00, 20.00, 21.00 en 21.00 uur wordt steeds per locatie een programma aangeboden van ± 20-25 minuten.

Iedereen is welkom om deze avond van plaats naar plaats te gaan om kennis te maken met al die gemeenschappen en programma’s. Het thema van deze Nacht van de Religies is ‘Delen van het Verhaal’. In november worden de avonden langer en de dagen steeds korter. Maar in het toenemende duister presenteren deze groepen in een gemoedelijke sfeer hun programma’s van licht en hoop, ieder op eigen wijze. Er is een groot aanbod, met een grote verscheidenheid aan presentaties, thema’s en activiteiten.

Aan deze avond doen katholieke en protestantse kerken mee, kloosters, maar ook de moskee, de synagoge, Surinaamse christenen en de Indonesische en Molukse kerken. Er zal niet alleen gezongen worden in gebedshuizen, er zullen verhalen worden verteld, rituelen uitgelegd, klederdracht getoond, en u maakt wellicht het wonder mee dat u ’s avonds kunt lunchen. Zo tonen al deze groeperingen hoe zij op eigen wijze baken van licht zijn. Voor de meeste geïnteresseerden is de route tussen de verschillende plekken het best per fiets af te leggen. Deelname is gratis en u hoeft zich van te voren niet aan te melden.
Er is een programmaboekje beschikbaar waarin tijden, plaatsen en andere gegevens te vinden zijn.
Zie hiervoor:  www.nachtvandereligiestilburg.blogspot.nl
 
De Raad van Kerken Tilburg-Goirle nodigt mensen van binnen en buiten Tilburg van harte uit om kennis te maken met de inspiratiebronnen van de diverse geloofsgemeenschappen.