Groeiende behoefte rituelen

In onze samenleving lijkt een groeiende behoefte te bestaan aan rituelen. Oude rituelen wordt nieuw leven in geblazen (of worden overgenomen uit het buitenland) zoals rond Allerzielen. En rond geboorte, sterven, scheiden en nieuwe relatievormen ontstaan nieuwe rituelen, religieuze en niet-religieuze.

De projectgroep Vieren van de Raad van Kerken, die op 20 november bij elkaar kwam, had uit de Raad de vraag gekregen te willen nadenken over handreikingen voor gebed en viering op persoonlijke, sociale (maatschappelijke) en liturgische tijden en momenten. De projectgroep heeft eerst een inventarisatie gemaakt van dergelijke momenten en kwam op tien uit. De groep kiest er nu voor om één daarvan bij de kop te nemen en te kijken wat er al bestaat aan materiaal en waar de leden van de projectgroep zelf aan denken. Is er een oecumenische benadering hiervan mogelijk? Uiteraard moet er aandacht zijn voor het heel speciale dat de kerkelijke traditie hier te bieden heeft. Dat kan soms ook betekenen dat een contrapunt wordt geplaatst bij rituelen die al gebruikt worden.

Ook werd gesproken over de wenselijkheid van een oecumenische liedlijst. Daarbij bestond aarzeling: zo’n lijst gaat al gauw werken als een beperking. Bovendien zijn lokale groepen heel goed in staat zelf hun liederen te kiezen. En welke liederen dan te kiezen uit de grote hoeveelheid beschikbare liederen? Het kan zinnig zijn om, net als dat gebeurt voor de Week voor het Gebed voor de Eenheid, een groslijst samen te stellen voor specifieke gelegenheden, zoals bij de tien momenten waar de projectgroep nu aan begint te werken.