Schaamte nog zonder gevolg

Zo’n 61 procent van de deelnemers van de nationale synode schaamt zich over de verdeeldheid. Nog eens 30 procent schaamt zich ’n beetje. De nationale synode heeft een enquête gehouden op internet, vooral ingevuld door protestantse en evangelische christenen. Uit de 3724 responsies blijkt dat 22 procent van de deelnemers uit Zuid-Holland komt (waar veel orthodox protestanten wonen) en slechts 0,6 procent van de reagerenden woont in het rooms-katholieke Limburg.

De schaamte richt zich vooral op een persoonlijk gevoel. De mensen trekken er niet de conclusie uit dat ze ook daadwerkelijk kansen zien om over hun schaamtegevoelens heen te stappen. Men vindt het moeilijk om daadwerkelijk voor de eigen groep belangrijke zaken op te geven en in een groter samenwerkingsverband te stappen. De formulering hierover was ook wel stevig aangezet door te vragen of men ‘in één grote wereldkerk’ zou willen stappen. De organisatie heeft verder niet de vraag gesteld of men bereid is uit de schaamte voor de eenheid de consequentie te trekken dat men de ander uitnemender wil achten dan zichzelf. Probleem immers bij veel discussies over eenheid is, dat nagenoeg iedereen wel voor eenheid is, maar dat men nog te vaak die eenheid invult met de gedachte dat de ander zich zou moeten aanpassen aan de normen die ‘ik zelf’ hanteer.

Als grootste blokkades om daadwerkelijk eenheid te zoeken worden genoemd: de leer (64 procent), de sacramenten (57 procent), de bijbelinterpretatie (49 procent), het homohuwelijk (48 procent), de liturgie (33 procent), oud zeer (33 procent).

Argumenten voor de eenheid zijn juist: de opdracht van Jezus in Joh. 17: 21 (82 procent), het besef dat men één en dezelfde God dient (45 procent), het feit dat niet-christenen het niet snappen (42 procent), naastenliefde (34 procent), secularisatie (14 procent), het feit dat de kerk krimpt (7 procent).

De nationale synode komt weer twee dagen bij elkaar in Dordrecht om van gedachten te wisselen over het thema wat de prijs mag zijn die men voor eenheid wil betalen.

Foto: Delfts blauw (Frans Hals Museum Haarlem)