Rijdende trein voor vrede

Voor zo’n 130 treinreizigers is de tiende assemblee van de Wereldraad van Kerken inmiddels begonnen. Zij zijn een week geleden in een trein gestapt in Berlijn en via Moskou zijn ze van 16 tot 18 oktober in Irkutsk. De reis gaat daarna verder naar Beijng en Pyongyang en zal op 28 oktober besloten worden met de aankomst in Busan.

De Koreaanse kerken willen met het initiatief van de vredestrein aandacht vragen voor de verdeeldheid op het Koreaanse schiereiland. Het eiland is sinds 1953 opgedeeld in een Noord-Koreaans deel en een Zuidkoreaans deel.

Het thema van de assemblee is: ‘God van leven, leid ons naar rechtvaardigheid en vrede’.  Catharine Christie, lid van de Presbyteriaanse Kerk in Korea en tevens lid van de nationale Raad van Kerken, reist mee in de trein en vertelt hoe er gezamenlijke Bijbelstudie wordt gehouden en hoe er gesproken wordt over de noodzaak van verandering, ‘transformative experiences’ heet dat in het jargon van de Wereldraad. In een gesprek voor de pers, vertelde ze onder de indruk te zijn van verhalen over mensen die wereldwijd te lijden hebben onder een ‘corporatieve zonde van militarisme en nationale vijandigheden’.

Raden van kerken organiseren diverse bijeenkomsten bij de diverse stops die er gemaakt worden. De kerken in Berlijn hadden onder meer een vredeswake opgezet bij de Brandenburger Toren. Ds. dr. Konrad Raiser en ds. dr. Kim Young Ju waren als spreker aanwezig.

Het thema van vrede is één van de onderwerpen, waar in Busan aandacht voor zal zijn. Ook Nederlandse delegatieleden hebben daar volop aandacht voor. Ir. Kees Nieuwerth van de Quakers werkt mee aan een workshop, Edwin Ruigrok van IKV-Pax Christi wil zich sterk maken voor een verbod op de ontwikkeling van robotwapens en ds. Iris Speckmann en prof. dr. Fernando Enns zijn als doopsgezinde afgevaardigden – om er enkele te noemen – beschikbaar om thema’s die de vredeskerk raken te ondersteunen.

Naar verwachting zal ook het thema van ‘The Church’, over de ecclesiologische dwarsverbanden tussen de kerken, duidelijk aan de orde komen. En prof. dr. Leo Koffeman zal vanuit de Protestantse Kerk in Nederland de vragen aan de orde stellen waarvoor juist verenigde kerken komen te staan. Op deze website kunt op het logo van de assemblee klikken. U krijgt dan verschillende Nederlandse teksten en ook verwijzingen naar Engelse documenten behorend bij de assemblee.