Materiaal gebedsweek

Het materiaal voor de Week van Gebed is binnen. Het heeft langer geduurd dan normaal om het materiaal klaar te maken. Dat komt, doordat de Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken een stap verder wilden gaan in de onderlinge samenwerking. Niet alleen datum, thema  en publiciteit moest worden afgestemd, maar nu ook de teksten en het beeldmateriaal. En dat is gelukt.

Het wachten loonde de moeite. Want het is gelukt om de toch wat verschillende beeldculturen van de evangelische richting en de oecumenische richting bij elkaar te brengen. En de uitgave van het boekje waarin de liturgie is opgenomen en waarin de acht meditaties per dag staan is in full colour gedrukt, groter dan voorheen ook, zonder dat er een prijsverhoging noodzakelijk is.

De stijl waarvoor is gekozen heeft iets van een mix van evangelisch en oecumenisch. Waar de Evangelische Alliantie een neiging heeft om veel realistische foto’s te gebruiken heeft de Raad van Kerken juist een voorkeur voor iets meer abstracte, kunstzinnige illustraties. Het is gelukt om dat bij elkaar te brengen. Het beeldmerk voor de Week van Gebed, die plaatsvindt van 19 tot en met 26 januari 2014, laat een kistenpatroon zien, wat enerzijds herkenbaar is door de diverse vakjes die zijn afgedrukt, tegelijk nodigt het uit om de zichtbare symboliek te herleiden naar waar het beeld voor staat: de opdeling in diverse kerken.

De orde van dienst kent responsies, eigen aan het materiaal van de Raad van Kerken. Tegelijk is er bij de liedkeuze rekening gehouden met evangelische invloeden, zoals naar voren komt in het lied ‘Heer, het licht van uw liefde schittert’ (Opwekkingsbundel, en trouwens in een eigen versie ook opgenomen in het nieuwe Liedboek van de Kerken) en ‘Heer, U bent mijn leven (uit de Youth-for-Christ-bundel). Voor mensen die behoefte hebben aan meer ‘eigen liederen’ zijn er bij de diverse onderdelen suggesties aangereikt voor alternatieven. In de liturgie zit ook een typisch Canadese suggestie: een gebed om uit te spreken richting de verschillende windstreken, waarmee wordt aangesloten bij een lofprijzing die qua oorsprong terug gaat op inheemse liturgieën.

De meditaties voor de acht dagen zijn op een nieuwe leest gebouwd, al zal de gebruiken dat misschien niet direct in de gaten hebben. De evangelische traditie is gewoon om de uitwerking vooral actueel te maken; in de oecumenische traditie bestond de gewoonte om de tekst vooral een setting te laten aanreiken van de diverse schriftlezingen. Naast een tekst zijn er ook gespreksvragen opgenomen en – nieuw in de uitgave – punten waarvoor men spontaan zou kunnen bidden, aansluitend bij het uitgeschreven gebed.

Het boekje is te bestellen bij het bureau van de Raad van Kerken (en bij de Evangelische Alliantie). Het kost € 0,80. Bij afname van 5 exemplaren of meer krijgt men een poster gratis. Posters kosten € 1,00. Bidprentjes zijn verkrijgbaar voor € 5,00 per 100 exemplaren; er is gekozen voor een iets dikker papier dan vorig jaar. Verder is er kindermateriaal, tienerfolders, banners, een dvd, een boekje alleen voor gebedskringen en op de website aanvullend onder meer een meditatie, diverse bijbelvertalingen en foto’s.