Gesprek Orthodoxe Kerk

Wellicht is het mogelijk om de circa dertig orthodoxe kerken in Nederland een gezamenlijk gezicht te geven richting overheid en andere kerken. Dat was de inzet van een gesprek op 7 oktober bij het bureau van de Raad van Kerken.

Daarbij waren vertegenwoordigers aanwezig van de Raad van Kerken en de stichting ‘Orthodoxe Kerk in Nederland’. Namens de stichting waren aanwezig mgr. Athenagoras Peckstadt en priester Hildo Bos. De bundeling van krachten is een logische stap volgend op de groei van het aantal orthodoxen in de diaspora. Mogelijk dat één en ander kan resulteren in een formeel lidmaatschap van de Raad van Kerken.

Het is gelukt om bisschoppen van verschillende nationaliteiten bij elkaar te brengen en om de inzet van de orthodoxie te bundelen. Daartoe is een besluit genomen in 2009 in Chambésy (Geneve), waarbij orthodoxen afspraken zich te gaan organiseren over dertien regio’s, waaronder de regio Benelux. De bisschoppen in de Benelux treffen elkaar regelmatig en het lukte om de belangen bij elkaar te brengen, onder meer door te wijzen op het perspectief van een gezamenlijke orthodoxe inzet in de gevangenissen; zoiets is per afzonderlijke orthodoxe kerk niet realistisch, maar wel als je gezamenlijk optrekt.

Naar schatting zijn er zo’n dertig parochies in Nederland die onder de nieuwe stichting ‘Orthodoxe Kerken in Nederland’ vallen, met naar schatting zo’n 20.000 doopleden en tussen de 3000 en 5000 belijdende leden. Naar verwachting zal de plenaire Raad van Kerken eind dit jaar – wellicht in november – over een lidmaatschap spreken. Het meest logisch is dan dat priester Hildo Bos, nu vertegenwoordiger van de Vereniging van Orthodoxen, als officiële afgevaardigde van de Orthodoxe Kerken de zetel bij de Raad invult.

Foto: mgr. Athenagoras