Pleidooi van Schoon

Helaas zijn we niet overal in staat de eucharistie te delen om kerkpolitieke redenen. Zolang we elkaar niet zien als vredesbrengers van Christuswege is onze samenwerking in Europees verband onvolledig.

Dat zei bisschop Dirk Jan Schoon van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland in een bijdrage aan de Europese Kerkenconferentie CEC in Budapest. Schoon was gevraagd om zaterdag 6 juli een bijbelanalyse te verzorgen over de uitzending van 72 apostelen (sommige vertalingen spreken over 70), zoals Lucas er over schrijft in hoofdstuk 10.

Schoon maakte van de gelegenheid gebruik om de zending van de apostelen toe te passen op de onderlinge relatie van de kerken in Europa. Lucas maakt duidelijk dat de apostelen slechts in een deel van de huizen zullen worden toegelaten. Als ze worden toegelaten spreken ze de vredeswens uit over het huis en deelt het huis in de vrede van het evangelie. Schoon stelde de vraag of de kerken deze gastvrijheid zelf toepassen en of ze inderdaad de apostelen herkennen die vanuit andere kerken vragen om toegang. ‘Openen we ons huis?’, vroeg hij zich af. ‘Accepteren we elkaar echt als christelijke gemeenschap?’ ‘Het is onvoldoende als we alleen coöperatief en vriendelijk zijn’.

Jezus zegt in Lucas dat de apostelen geen sandalen moeten meenemen, geen extra voorzorgmaatregelen moeten treffen. Ze moeten licht reizen. Schoon legde uit dat ze op die manier kwetsbaar zijn en hij riep de kerken op zich daarin te spiegelen. Hij refereerde aan Augustinus die ingaat op het feit dat de apostelen geen portemonnee meenemen.  De kerkvader legt ‘geld’  uit als beeld van verborgen wijsheid. Schoon paste de metafoor toe: Je moet je schatten niet voor jezelf houden, maar uitdelen.

Schoon stelde vervolgens de vraag wat het betekent dat er steden en huizen zijn die de apostelen niet welkom heten. Het impliceert voor de missie dat je bescheiden blijft. We zijn er als kerken – en als minderheidskerk is dat ook wel duidelijk – om de ander te dienen. ‘Er zijn ook kerken die de wereld hebben veroverd, maar daardoor verloren deze kerken ook vaak hun onschuld’, zei Dirk Jan Schoon. Tegelijk is er het besef dat het evangelie verder gaat en dat het Koninkrijk van God, zoals de bijbeltekst zegt, dichtbij gekomen is. ‘Dat geeft ons troost als onze tocht moeilijk is’.

De oud-katholiek begon zijn verhaal met een uitvoerig citaat van de Anglicaanse zusterkerk, waarmee de oud-katholieken de eucharistische gastvrijheid delen. Hij noemde Rowan Williams, de voormalige aartsbisschop van Canterbury, die recent gesproken heeft over de secularisatie. Williams noemde als medicijn niet een activistisch programma, maar juist de contemplatie. ‘ De contemplatie is juist een ultiem antwoord tegen alle dominantie van financiële systemen en emoties’.

Foto:
Bisschop Dirk Jan Schoon