Doopgedachtenis opent CEC

Met een gedachtenis aan de doop in de openingsviering sloot de opening van de veertiende assemblee van de Europese Kerkenconferentie CEC in Budapest goed aan op recente ontwikkelingen in Nederland. De CEC komt samen van 3 juli tot en met 8 juli.

Liefst 35 journalisten zijn op de oecumenische ontmoeting met de kerken afgekomen. Daaronder zijn geen Nederlandse media. Het zijn vooral de Hongaren die stevig uitpakken, de openingskerkdienst werd integraal op de nationale televisie uitgezonden. In een openingsviering met kyrie en voorbeden in nagenoeg alle Europese talen, en als eerste het ‘Vlaams’ en een speciaal voor de bijeenkomst gecombineerd lied ‘What are you waiting for’, geschreven door Caterina Dupré uit Italië en op melodie gezet door Peter Arendt uit Denemarken, krijgt de dienst kleur. En natuurlijk is er een preek in drie punten, passend bij de entourage: de protestantse kathedraal van Budapest. Bisschop József Steinbach verzorgt de preek; zijn vakgebied, want sinds 1999 verzorgt hij homilethiek aan de gereformeerde universiteit in Pápa. Hij refereert aan de secularisatie die ook de Hongaarse kerk parten speelt.

Metropoliet Emmanuel van Frankrijk mag een openingswoord spreken als voorzitter. Hij spreekt over de economische crisis en de noodzaak om solidair te zijn. Ook kardinaal – aartsbisschop Péter Erdö van de Europese Bisschoppenconferentie CCEE mag een woord van welkom spreken. Hij roemt de samenwerking van rooms-katholiek en de oecumenische beweging in Europa. Hij vraagt niet alleen structuren te veranderen, maar ook personen en gemeenten. ‘De organisatie kan een grote hulp zijn om die verdere eenheid te zoeken’, aldus de aartsbisschop.

De eerste dag krijgt verder te maken met enkele punten van orde. Iemand wil het aantal leden van de gouverning board uitbreiden, zodat zijn kerk een plek kan invullen. Een ander wil het quotum van vrouwen (40 procent) en jongeren (20 procent) onverkort handhaven. Bij de stemmingen zijn het vooral de kleine kerken die meestemmen met de voorstellen. Zij halen geen meerderheid.

De opening met een doopgedachtenis sluit aan bij de ontwikkelingen in Nederland, waar diverse lidkerken van de Raad en andere kerken vorig jaar een dooperkenning, c.q. dooptoenadering tekenden en vaststelden dat de behoefte aan symboliek om de doopherinnering een plek te geven is toegenomen.

Op deze site zullen diverse deelnemers aan de CEC hun indrukken weergeven. Hun bijdragen staan aan de rechterkant van deze website onder de kop ‘CEC’. 

Foto:
Bert van Bokhoven, afgevaardigde van de PKN, geeft het water-kruisje aan ds. Rinze Marten Witteveen, president van de Conferentie van de Europese Predikantenvereniging.
De doopsgezinde afgevaardigden, links drs. Henk Stenvers, rechts ds. Iris Speckmann.