Welkom op 1 juli

Iedereen is hartelijk welkom om aanwezig te zijn bij een landelijke viering op maandag 1 juli in het kader van de afschaffing van de slavernij. De viering vindt plaats in de Koningskerk in Amsterdam (Van ’t Hofflaan 20). Op die dag is het ook precies 150 jaar geleden, dat ook door Nederland de slavernij is afgeschaft. Voorgangers zijn ds. Rhoïnde Mijnhals – Doth van de Evangelische Broedergemeente en ds. Jan Wessels, directeur van de Evangelische Alliantie.

De Raad van Kerken, de Evangelische Broedergemeente en ook de Evangelische Alliantie werken samen in de organisatie. De organisatie hoopt mensen te kunnen begroeten met diverse achtergronden, zowel vanuit de historische kerken als vanuit jonge kerken. De Zendtijd voor Kerken en de IKON verzorgen later een televisie- en een radio-uitzending. De televisieuitzending vindt plaats op donderdag 4 juli om 16.05 uur via Nederland 2. De IKON-radio zendt de opnamen uit op 7 juli om 10.07 uur via radio 5.

Hieronder volgt een geloofsbelijdenis, zoals de tekst is ingediend bij de liturgiecommissie voor de kerkdienst op 1 juli a.s.

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God, de Schepper.
Hij geeft ons adem en ziel.
Alle leven komt van Hem;
gevarieerd qua kleur, tongval en leefwijze; 
we zijn allen gelijk en kostbaar,
mensen naar Gods hart.
Wij geloven dat God het leven beschermt;
dat God een verbond aan gaat met de schepping;
en dat wij, mensen, daarin een partner zijn.

 

We geloven in Jezus, de Messias,
die het leven dient,
die het leven verankert in de eeuwigheid
door het kruis en door Zijn opstanding.
Jezus brengt ons leven diepgang,
als Hij voorrang geeft aan mensen in de marge,
als Hij kwetsbare mensen insluit.
Wij geloven dat ons doen en laten op een zelfde manier
waardigheid van mensen mag zoeken.

 

We geloven in de Heilige Geest,
en bidden dat die Geest ons geleidt.
Wij geloven dat God ons roept
om eenheid van kerk en mensen te ervaren, 
om verzoening zichtbaar te maken.

 

We belijden hier samen ons geloof.
We spreken uit het verbond met God serieus te willen nemen
door verdraagzaam te leven, solidair en met onderling respect.
Wij loven God,
Schepper, Verlosser, en Geest.

Amen

Foto’s:
1. Koningskerk aan voorzijde, herkenbaar vanaf het Oosterpark, waar ‘s middags ook een programma is in het kader van Keti Koti:
2. Koningskerk van binnen, waar radio- en televisie-opnamen zullen worden gemaakt.