Orthodox enthousiasme groeit

Voor het eerst in de geschiedenis hebben de orthodoxe kerken een jaar voor de assemblee van de Wereldraad hun afvaardiging al volledig ingevuld. Het laat zien dat het vertrouwen en de verwachtingen bij de orthodoxe kerken ten aanzien van de Wereldraad zijn gegroeid.

Dat maakte dr. Daniël Buda, stafmedewerker van de Wereldraad, bekend bij de ontmoeting van de nationale raden van kerken in Helsinki. Vorig jaar was de voorbereidingsbijeenkomst van de orthodoxen op Kos (Griekenland) en toen bleken alle kerken hun afvaardiging al op orde te hebben. Dat is niet eerder zo lang van te voren geregeld, aldus Buda, en het is des te opmerkelijker als men zich realiseert dat de orthodoxen aanvankelijk in de keus tussen Syrië of Zuid-Korea massaal voor Syrië kozen. Gelet op de oorlog die woedt in Syrië, is het vooralsnog praktischer dat men naar Zuid-Korea afreist.

Buda kondigde verder aan dat de Wereldraad binnen een jaar komt met een handboek voor orthodoxe, oecumenische theologie. Er was eerder zo’n handboek over Azië, er komt zo’n boek over Afrika en het boek over de orthodoxie zal kort na Busan beschikbaar zijn. Het handboek laat bijvoorbeeld zien hoe kerkvaders met oecumene bezig zijn. ‘Het handboek helpt ook om onze gezamenlijke geschiedenis vast te leggen. We hebben – als op zoveel plaatsen in de oecumene – soms de neiging om een volgende generatie dezelfde zaken te laten uitvinden die een eerdere generatie al eerder heeft benoemd’, aldus Heikki Huttunen, secretaris-generaal van de Finse Raad van Kerken en zelf orthodox.

Vijf assemblees

Het jaar 2013 is so wie so een jaar met veel assemblees, vertelde Daniël Buda. De zogenaamde regionale raden komen bij elkaar in voorbereiding op de Wereldraad in Busan eind van het jaar. De Pacific is al bij elkaar geweest. De Zuidamerikaanse CLAI komt bijeen van 20 tot 26 mei. Van 3 tot 10 juni de All Africans Conference komt bijeen in Kampala. De Europese Kerken komen bijeen in Boedapest begin juli. Naast de regionale bijeenkomsten komen ook de kerkelijke families voorbereidend bij elkaar, zoals de orthodoxen waarnaar hierboven gerefereerd werd. De Wereldraad biedt de kleine kerken in Oost- en Zuid-Europa een unieke kans door een bijeenkomst te organiseren van 27 tot 30 mei in Praag, waarin zij hun punten kunnen focussen.

Daniël Buda legde uit dat men in Geneve aanneemt dat de bijeenkomst in Busan doorgaat, ondanks de moeilijke situatie in Korea. ‘Er is geen plan-B’, citeerde hij de secretaris-generaal Tveit. De agenda wordt ondertussen verder ingevuld. Belangrijke thema’s zijn de reorganisatie en de unity-statement en de diverse bestuursgeledingen die worden samengesteld waaronder het centraal comité, het executive comité en de verkiezing van de zes nieuwe presidenten.

Enkele weken geleden kwam de delegatie die vanuit Nederland naar Busan gaat voor het eerst bijeen. De groep bestaat uit ongeveer 25 personen en er zijn vertegenwoordigers bij vanuit onder meer de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Doopsgezinde Broederschap. Ook NGO’s zijn vertegenwoordigd; er zijn mensen van IKV-Pax Christi, ICCO en Kerkinactie. Hoewel de Rooms-Katholieke Kerk officieel geen lid is van de Wereldraad, participeren de theologen wel in diverse geledingen van de Wereldraad. Bij de groep uit Nederland zijn ook twee mensen met een Rooms-Katholieke achtergrond. Dr. Arjan Plaisier van de PKN maakte in het Nederlands Dagblad van 22 mei bekend dat de Protestantse Kerk de oecumenische contacten wil versoberen door organisaties te laten samengaan en minder afgevaardigden te sturen. Hij noemde onder meer als voorbeeld de assemblee van de Wereldraad, waar geen drie maar twee officiële afgevaardigden van de PKN heengaan, waarbij één ook de Nederlandse Raad van Kerken vertegenwoordigt.

Foto:
1. Een orthodox priester kijkt naar de ikonostase in zijn kerk in Talin
2. Bezoekers van Europese raden van kerken vinden de ikonostase de moeite waard
3. Daniël Buda (links) in gesprek met de secretaris-generaal van de CEC Guy Liagre