Herdenking op Dam

Op deze avond van de Vierde Mei,
van weer nieuwe lente,
en opnieuw staan de bloemen in bloei –
nu en straks in twee minuten van stilte
hopen wij, dromen, bidden,
dat een einde zal komen aan de
jacht op mensen,
onrecht – honger – haat-en-geweld
overal in deze wereld.

Mogen onze kinderen dát nog beleven.

Deze bijeenkomst geve ons kracht
dat wij niet wanhopen aan ooit vrede op aarde.

Met deze woorden van Huub Oosterhuis begon de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Voor het eerst was ook een delegatie van het Cairo-overleg aanwezig: Hanneke Gelderblom-Lankhout (Joodse Gemeenschap), Rasit Bal (Contactorgaan Moslims en Overheid) en Jan Post Hospers (Raad van Kerken). Jan Post Hospers vertelt zijn ervaring:

Na afloop van de bijeenkomst lopen we met de bloemen naar het monument de Dam. Het zijn drie keer zes witte rozen. Het was een idee van Hanneke Gelderblom: “Vanuit elke religie zes witte rozen als symbool voor de zes miljoen vermoorde Joden. Samen zijn dat er achttien, het getal dat symbool staat voor leven. Want de samenwerking tussen deze drie religies staat ook voor een nieuw leven. Elke zes paar rozen heeft een lint. Een blauw lint voor de Joden, een witte voor de christenen en een groen lint voor de moslims.”

Hoe krachtig dit nieuwe leven is voel je als je arm in arm met de bloemen op weg gaat naar het monument.

Buitengewoon indrukwekkend was op de Dam de toespraak van generaal b.d. Peter van Uhm:    

Wie dient, denkt niet alleen in ‘ik’.
Wie dient, denkt niet alleen in ‘zij’.
Wie dient, denkt ook in ‘wij’.

Daar begint de overwinning op het onrecht.
Want vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid,
een betere wereld,
die maak je samen.

Na afloop gaan we samen terug naar het station. Rasit merkt op: “Nu ga ik weer verder met mijn lezing, die ik morgen moet houden voor de voorzitters van de moskeebesturen. Het gaat over herdenken.”

Jan Post Hospers
coördinator Cairo-overleg

Foto: Hanneke Gelderblom (links) en Rasit Bal (rechts)

Voor bericht over aankondiging gezamenlijke herdenking: klik hier.
Voor discussie over aard van gedenken: klik hier.