Postmoderne devotie

Iedere religieuze beweging probeert in te gaan op uitdagingen van de eigen tijd. Men trekt zich de actuele nood aan. Dat herken ik ook in de Postmoderne Devotie, dat spiegelt zich in het moderne denken.

Broeder Cees van Dam van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, was een van de mensen die 2 april een exemplaar ontving van het boek ‘Pleidooi voor Postmoderne Devotie’ van Mink de Vries. Mink de Vries probeert daarin de waarden en normen van Geert Grote en Thomas van Kempen toegankelijk te maken voor mensen van deze tijd. Het is een thema waar hij al zo’n zes, zeven jaar mee bezig is. Het feitelijke boek, zo vertelde hij bij de presentatie, heeft hij in enkele dagen geschreven. Cees van Dam waardeerde de inspanning om religieuze spiritualiteit op deze manier toegankelijk en relevant te maken voor de mensen die nu leven.

Ds Louis Wullschleger, directeur van de IZB, ontving het allereerste exemplaar. Hij refereerde aan Thomas van Kempen als aan iemand die vernieuwing initieerde door eenvoudig te leven. Juist die innerlijke toewijding past bij missionair werk. Wullschleger refereerde in zijn bijdrage aan de Ierse Anglicaan Chrisopher Wright, die zorg uitspreekt dat de kerk in het westen ten prooi valt aan macht en welvaart. Wright pleit wat het komend decennium betreft voor een bereidheid bij de kerk om weer ‘His people’ te zijn. De letters ‘his’ staan daarbij voor de waarden: humility, integrity en simplicity; het zijn woorden die parallel lopen aan de waarden die bij de Broeders van het Gemene Leven een rol speelden.

Ds. Klaas van der Kamp ontving namens de Raad van Kerken een exemplaar. Hij haakte in op de ondertitel waar sprake is van ‘vrijheid en gemeenschap’. De begrippen dienen elkaar in balans te houden en juist in het evenwicht is de wijsheid te vinden, aldus Van der Kamp, die daarbij verwees naar de oud-voorzitter van de Raad van Kerken Henk Berkhof die met een zekere liefde vanuit polaire begrippen een pleidooi opzette.

Steven Mudde ontving een exemplaar namens de Evangelische Alliantie. Hij werkt als coördinator voor discipelschap en vanuit die opdracht sprak hem de navolging aan, die in het denken van Thomas zo’n grote rol speelt.

Het boek ‘Pleidooi voor Postmoderne Devotie’ is voor 9,95 euro verkrijgbaar in de boekhandel.

Foto:
Mevrouw De Vries kijkt toe terwijl haar man (zichtbaar via de spiegel) iets vertelt van ‘the making of
Broeder Cees van Dam heeft een exemplaar ontvangen van Mink de Vries