Smyth naar Nederland

De taakgroep Convenanten is er in geslaagd om broeder Stephen Smyth fms te strikken om op donderdag 26 september invulling te geven aan een programma waarop de Schot ingaat op de betekenis van de convenanten in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is Stephen Smyth een specialist in contextuele Bijbelstudie. Ook daarmee zal hij – aansluitend bij de thematiek van de convenanten – de bezoekers laten kennisnemen.

De rooms-katholieke Stephen Smyth werkt als secretaris-generaal voor ACTS, dat staat voor Action of Churches Together in Schotland, Bij Acts zijn respectievelijk aangesloten: de kerk van Schotland, de Congregationele Federatie, de Methodisten Kerk, het Genootschap van de Vrienden, de Rooms-Katholieke Kerk, het Leger des Heils, de Schots Episcopale Kerk, de Verenigde Vrije Kerk van Schotland en de Verenigde Reformatorische Kerk.

ACTS heeft de ambitie om de christelijke tradities in Schotland dichter bij elkaar te brengen, vergelijkbaar met de Raad van Kerken in Nederland. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de convenanten. In het Verenigd Koninkrijk zijn daar vele tientallen voorbeelden van, in Engeland vooral en ook in Schotland en Wales. De taakgroep Convenanten wil de situatie uit Engeland aanleggen tegen de situatie in Nederland. Op die manier kan er ook een beeld ontstaan van wat de mogelijkheden op lange termijn zijn.

Stephen Smyth geldt verder wereldwijd als specialist en ontwikkelaar van de methode van contextuele Bijbelstudie. Contextuele Bijbelstudie is gebaseerd op de gedachte dat je diverse invalshoeken bij een concreet Bijbelverhaal hebt, die elkaar kunnen aanvullen en het begrip verdiepen. De groep krijgt daarbij diverse vragen voorgelegd, die deels in subgroepjes, deels plenair worden beantwoord. Stephen Smyth heeft de techniek van het ‘contextueel bijbellezen’ helpen ontwikkelen in de tijd dat hij voor het Schots Bijbelgenootschap werkte. De methode is verwant met het intercultureel Bijbellezen waar Hans de Wit aan gewerkt heeft in Nederland. De methode leent zich goed voor oecumenische groepen, omdat het startpunt ligt bij de eigen situatie en je dus de eigen ervaringen van mensen maximaal een plek kunt geven. De diverse situaties worden serieus genomen, waarbij het Bijbelverhaal zelf er uiteindelijk voor zorgt dat de diverse meningen en ervaringen toch weer bij elkaar komen binnen de grote lijnen van het Bijbelverhaal.

Foto: Stephen Smyth