Symbolen in 40-dagen

Een goede schikking sluit aan bij de lezingen en thema’s in de kerk en maakt gebruik van zoveel mogelijk seizoensmaterialen. In de veertigdagentijd  is dat een breed scala omdat er ook vasten- en kinderprojecten zijn  met eigen thema’s. Het oecumenisch leesrooster  in de Veertigdagentijd (dit jaar het zogenaamde C-jaar met  evangelielezingen uit  Lucas)  loopt in grote lijnen parallel voor protestante en katholieke kerken, alleen de 5e zondag verschilt.Tini Brugge, coördinator van diverse websites van de Raad van Kerken, laat een aantal mogelijkheden zien hieronder; ze geeft ook aan waar meer materiaal te vinden is.

C-jaar – evangelielezingen uit  Lucas

Bij deze lezingen zijn bruikbaar:
Schikking met kruisen  zie www.symbolischschikken.nl
Kransen en kruisen,  zie www.symbolischschikken.nl
Zie ook het  tijdschrift Weekendliturgie waarvoor  Anita Westhuis een reeks schikkingen ontwierp met als basis een houten plaat bespannen met  paarse stof. Op www.symbolischschikken.nl   staat een voorbeeld van de derde zondag. De hele reeks met tekeningen en passende begeleidende teksten is te vinden in het blad Weekendliturgie  dat in vele katholieke parochies beschikbaar is.

Alternatieve lezingen uit Samuël
Het oecumenisch leesrooster  geeft lezingen uit het boek Samuël aan als alternatief.  Thema’s daaruit  worden uitgewerkt  in het  oecumenische tijdschrift De Eerste Dag  dat bij veel voorgangers beschikbaar is.
De brochure “Symbolisch bloemschikken” die door de PKN-kerken  wordt uitgegeven is gebaseerd op deze alternatieve lezingen.
In deze brochure worden  twee  reeksen uitgewerkt  één met foto’s en één met tekeningen. Beide hebben een basisschikking met stenen en Aloëplantjes. In de tekeningen staat een  harp of lier centraal (te maken met  takken) en is het gebruik van bloemen wat meer op de seizoenen toegespitst en bescheiden.
In het voorbeeld met foto’s  is met verschillende kleuren bloemen  in de veertigdagentijd gewerkt. In de Goede Week zijn dat witte viooltjes op Witte Donderdag, vijf rode anemonen op Goede Vrijdag, geen bloemen op Stille Zaterdag en witte tulpen en hyacinten met Pasen. De brochure (12,95 inclusief verzending) is te bestellen bij bestellingen@pkn.nl of  per telefoon 030 880 1724.

Vastenacties/ veertidagentijd projecten
RK Vastenactie 2013  Migranten van Honduras: Op weg naar het goede leven 

Op de website www.symbolischschikken.nl  zijn twee reeksen uitgewerkt:
Basisschikking met  vier kistjes  rond het  thema “de reis”  van de Vastenactie
Tafelschikking  met brood rond het thema  “Hoeveel broden hebben jullie?  en thema’s van de Vastenactie ( zie www.vastenactie.nl)

PKN – Kerk in actie 2013 Nieuw leven voor…

De veertigdagentijd projecten van Kerk in Actie (zie www.kerkinactie.nl) hebben in 2013 betrekking op China, Colombia, Malawi en Bangladesh en twee in Nederland.
De foto’s  van de mensen en andere materialen behorend bij deze projecten, kunnen bij de schikkingen geplaatst worden, zoals inde PKN-brochure Symbolisch schikken wordt voorgesteld.

Kind op zondag

Op de website www.franciscaansebeweging.nl vindt u onder publicaties  voorbeelden van Lia van Berkel uitgewerkt rond de thema’s  van Kind op Zondag maar in relatie tot het C-jaar volgens het RK-lectionarium (alleen de 5e zondag wijkt af van de protestantse versie). Het is een rustige, eenvoudige serie met een palm centraal en bijbehorende  met (seizoens) materialen die gratis  te downloaden is.

Bij de  werkgroep Symbolisch Bloemschikken Apeldoorn kunt u bij Janny Roggeband  tegen betaling van 12 Euro een digitale of  papieren handreiking  bestellen rond  uitgewerkte  thema’s van Kind op Zondag. Zij liet zich leiden door zowel de lezingen uit het boek Samuël als een aantal evangelielezingen. Zie  http://sba.roggeband.net of 055 521 87 99.

 

Tini Brugge, coördinator diverse websites van de Raad van Kerken

Zie ook: www.symbolischschikken.nl en de groene websites van de Raad van Kerken, zie ook www.sameneerlijketen.nl en www.scheppingvieren.nl   voor ideeën op weg naar Pasen.